Navigácia

Obsah

Apúms

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR má za sebou 25 ročnú históriu. Za toto obdobie aktívne napomáhala svojim členom ale i ostatným prednostom na obecných a mestských úradoch predovšetkým v ich odbornom raste, odbornej príprave na zvládnutie náročných úloh vo verejnej správe v prospech jej kvalitného fungovania pre občanov.

APÚMS má za obdobie svojej existencie dlhodobé skúsenosti z oblasti medzinárodnej spolupráce.

Pozvánky

11.02.2020

Odborná konferencia APÚMS SR -19.-20.3.2020

Vážené kolegyne, kolegovia, ctení partneri a hostia, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike Vás pozýva na „28“ ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR, ktorá sa už tradične bude konať v Grand hoteli Permon Podbanské, v srdci Slovenska s bohatým odborným programom.

Detail

07.01.2020

Manažérske vzdelávanie prednostov

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR Vás pozýva na tréning v rámci vzdelávacieho projektu Manažérske vzdelávanie prednostov úradov v termíne: 03.-05.02.2020 17.-19.02.2020 19.-21.02.2020 Na prihlásenie vyplňte návratku: https://www.apums.sk/navratka/ Pre administratívne potreby si ju môžete vytlačiť z priloženej prílohy.

Detail

06.09.2019

Jesenná odborná konferencia APÚMS SR - 2.-3.10.2019

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR pozýva svojich členov, nečlenov, hostí a partnerov na Snem a odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 2.-3.10.2019 v Grand hoteli Permon /Podbanské/. Tešíme sa na vašu početnú účasť!

Detail

Správy

21.10.2019

Odborná konferencia APÚMS SR Október 2019

V dňoch 2.-3. Októbra 2019 sa konala konferencia prednostov územnej samosprávy , ktorá zaujala svojou odbornosťou nielen svojich členov ale aj partnerov a prednášajúcich.

Detail

21.03.2019

ODBORNÁ KONFERENCIA APÚMS SR - MAREC 2019

ODBORNÁ KONFERENCIA APÚMS SR - MAREC 2019

V dňoch 13.-15.3.2019 sa v priestoroch Grand hotela Permon konala tradičná Odborná konferencia APÚMS SR. Rozdelená bola do troch samostatných blokov a v rámci nej odznelo celkom 18 prezentácií. Odborný program prilákal do konferenčnej sály 73 prednostov, 14 čestných členov, 21 hostí a iných účastníkov zo samosprávy. Na konferencii sa predstavilo propagáciou svojich produktov a služieb aj 26 partnerských organizácií.

Detail

05.03.2019

ANKETA K TÉMAM ODBORNÉHO SEMINÁRA

Milé kolegyne a kolegovia, už v súčasnosti je štádiu príprava odborného semináru, ktorý sa bude konať 14.-15.5.2019 v hoteli Sitno /Vyhne/. Jednou z tém bude diplomatický protokol a ďalšie dve si prosím vyberte z ponúknutých šiestich tém v nasledovnej ankete. Šesť anketových tém na odborný seminár nám ponúkol doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., ktorý bude aj ich lektorom.

Detail

25.02.2019

MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV - FEBRUÁR 2019

MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV - FEBRUÁR 2019

V mesiaci február sa v Grand hoteli Permon uskutočnili tri trojdňové tréningy v rámci projektu Manažérske vzdelávanie prednostov. Každý z tréningov bol rozdelený na dve časti, pričom tá prvá sa venovala nácviku zručností a prehlbovaniu vedomostí v Organizácii vlastnej práce – „time management‟ a druhá bola zameraná na Situačné vedenie. Celkovo sa tréningov zúčastnilo 32 účastníkov, ktorí vytvorili výbornú priateľskú atmosféru.

Detail