Navigácia

Obsah

Apúms

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR má za sebou 25 ročnú históriu. Za toto obdobie aktívne napomáhala svojim členom, ale i ostatným prednostom na obecných a mestských úradoch predovšetkým v ich odbornom raste, odbornej príprave na zvládnutie náročných úloh vo verejnej správe v prospech jej kvalitného fungovania pre občanov.

APÚMS má za obdobie svojej existencie dlhodobé skúsenosti z oblasti medzinárodnej spolupráce.

Pozvánky

06.09.2019

Jesenná odborná konferencia APÚMS SR - 2.-3.10.2019

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR pozýva svojich členov, nečlenov, hostí a partnerov na Snem a odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 2.-3.10.2019 v Grand hoteli Permon /Podbanské/. Tešíme sa na vašu početnú účasť!

Detail

04.04.2019

PRACOVNO KONZULTAČNÉ STRETNUTIE PREDNOSTOV ÚRADOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

V termíne 14. – 15.mája 2019 sa uskutoční pracovné stretnutie prednostov úradov miestnej samosprávy v Hoteli Sitno vo Vyhniach. Organizačným garantom podujatia je RVC Trnava pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice so sídlom v Trnave, Mgr. Briestenská (kontakt v pozvánke).

Detail

12.02.2019

POZVÁNKA NA SNEM A ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR pozýva svojich členov, nečlenov, hostí a partnerov na Snem a odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 13.-15.3.2019 v Grand hoteli Permon /Podbanské/. Program Snemu APÚMS SR a program odbornej konferencie s organizačnými pokynmi nájdete v priloženej pozvánke.

Detail

Správy

21.10.2019

Odborná konferencia APÚMS SR Október 2019

V dňoch 2.-3. Októbra 2019 sa konala konferencia prednostov územnej samosprávy , ktorá zaujala svojou odbornosťou nielen svojich členov ale aj partnerov a prednášajúcich.

Detail

21.03.2019

ODBORNÁ KONFERENCIA APÚMS SR - MAREC 2019

ODBORNÁ KONFERENCIA APÚMS SR - MAREC 2019

V dňoch 13.-15.3.2019 sa v priestoroch Grand hotela Permon konala tradičná Odborná konferencia APÚMS SR. Rozdelená bola do troch samostatných blokov a v rámci nej odznelo celkom 18 prezentácií. Odborný program prilákal do konferenčnej sály 73 prednostov, 14 čestných členov, 21 hostí a iných účastníkov zo samosprávy. Na konferencii sa predstavilo propagáciou svojich produktov a služieb aj 26 partnerských organizácií.

Detail

05.03.2019

ANKETA K TÉMAM ODBORNÉHO SEMINÁRA

Milé kolegyne a kolegovia, už v súčasnosti je štádiu príprava odborného semináru, ktorý sa bude konať 14.-15.5.2019 v hoteli Sitno /Vyhne/. Jednou z tém bude diplomatický protokol a ďalšie dve si prosím vyberte z ponúknutých šiestich tém v nasledovnej ankete. Šesť anketových tém na odborný seminár nám ponúkol doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., ktorý bude aj ich lektorom.

Detail

25.02.2019

MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV - FEBRUÁR 2019

MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV - FEBRUÁR 2019

V mesiaci február sa v Grand hoteli Permon uskutočnili tri trojdňové tréningy v rámci projektu Manažérske vzdelávanie prednostov. Každý z tréningov bol rozdelený na dve časti, pričom tá prvá sa venovala nácviku zručností a prehlbovaniu vedomostí v Organizácii vlastnej práce – „time management‟ a druhá bola zameraná na Situačné vedenie. Celkovo sa tréningov zúčastnilo 32 účastníkov, ktorí vytvorili výbornú priateľskú atmosféru.

Detail

07.12.2018

"APUMSÁCKY MIKULÁŠ 2018"

"APUMSÁCKY MIKULÁŠ 2018"

Tentokrát Mikuláš so svojou družinou zavítal do Záhradného centra KULLA v Bratislave už 4.12.2018. Práve tu sa už v duchu dlhoročnej tradície zišli prednostovia mestských obecných a miestnych úradov pri výbornej kapustnici, zabíjačkových špecialitách a najmä v harmonickej a priateľskej atmosfére.

Detail