Navigácia

Obsah

Apúms

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR má za sebou 28-ročnú históriu. Za toto obdobie aktívne napomáhala svojim členom ale i ostatným prednostom na obecných a mestských úradoch predovšetkým v ich odbornom raste, v odbornej príprave, na zvládnutie náročných úloh vo verejnej správe, v prospech jej kvalitného fungovania pre občanov.

APÚMS má za obdobie svojej existencie dlhodobé skúsenosti z oblasti medzinárodnej spolupráce.

Pozvánky

03.07.2020

Manažérske vzdelávanie prednostov- september 2020

Milí členovia asociácie, dovoľujeme si vás opäť pozvať na tradičné a obľúbené manažérske vzdelávanie prednostov územnej samosprávy vrámci plánovaného obdobia vzdelávania na roky 2019-2023. Tentokrát nás čaká vzdelávanie na tému: VÝBER ZAMESTNANCOV A MOTIVÁCIA ako vždy pod taktovkou skúseného školiteľa Ladislava Briestenského. Všetky potrebné informácie sa dozviete tu: https://www.apums.sk/aktivity/manazerske-vzdelavanie-prednostov/ Tešíme sa na stretnutie s vami!

Detail

11.02.2020

Odborná konferencia APÚMS SR -19.-20.3.2020- ZRUŠENÁ!

Vážené kolegyne, kolegovia, ctení partneri a hostia, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike Vás pozýva na „28“ ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR, ktorá sa už tradične bude konať v Grand hoteli Permon Podbanské, v srdci Slovenska s bohatým odborným programom.

Detail

07.01.2020

Manažérske vzdelávanie prednostov

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR Vás pozýva na tréning v rámci vzdelávacieho projektu Manažérske vzdelávanie prednostov úradov v termíne: 03.-05.02.2020 17.-19.02.2020 19.-21.02.2020 Na prihlásenie vyplňte návratku: https://www.apums.sk/navratka/ Pre administratívne potreby si ju môžete vytlačiť z priloženej prílohy.

Detail

Správy

09.03.2020

OZNAM O ZRUŠENÍ KONFERENCIE APÚMS SR- 19.-20.3.2020

Opatrenia pred nežiadúcim šírením vírusového ochorenia COVID-19

Detail

26.02.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA- Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy financovaného prostredníctvom Operačného programu Efektívny verejná správa

Detail

24.02.2020

Odborná konferencia APÚMS SR marec 2020

Vážené kolegyne, kolegovia, ctení partneri a hostia, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike Vás pozýva na „28“ ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR, ktorá sa už tradične bude konať v Grand hoteli Permon Podbanské, v srdci Slovenska s bohatým odborným programom. Pripravované témy odbornej konferencie: - Kybernetická bezpečnosť - Panelová diskusia: eGOV – elektronizácia mestských a obecných úradov - Panelová diskusia: Odpadové hospodárstvo – riešenie bio a kuchynského odpadu, separovanie, kompostárne - Reforma verejnej správy na Slovensku - Detské ihriská po účinnosti novely zákona - Ako viesť Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 - Efektívne riešenie exekúcii - Participácia – zadania pre mesto a občianske projekty, tvorba verejných priestorov - Panelová diskusia: Vodozádržné opatrenia -príklady z praxe - Panelová diskusia: Parkovacia politika Bližšie informácie nájdete na: https://www.apums.sk/udalosti/pozvanky/

Detail

21.10.2019

Odborná konferencia APÚMS SR Október 2019

V dňoch 2.-3. Októbra 2019 sa konala konferencia prednostov územnej samosprávy , ktorá zaujala svojou odbornosťou nielen svojich členov ale aj partnerov a prednášajúcich.

Detail