APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Študijný pobyt členov APÚMS SR v Českej republike

Študijný pobyt členov APÚMS SR v Českej republike

V dňoch 9.8 až 13.8.2023 mala Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR tú česť prijať pozvanie českých tajomníkov zo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a zúčastniť sa na študijnom pobyte v Českej republike.

Mali sme možnosť spoznať niektoré mestá a obce regiónu stredné Čechy. Počas piatich dní sme navštívili mestá Benešov, Praha, Kladno a tiež obec Lidice.

Na mestských úradoch sme boli privítaní českými kolegami - tajomníkmi úradov a dozvedeli sa  veľa  zaujímavých  informácií  o  minulosti aj  súčasnosti  daných  miest  a  navzájom  si  vymieňali skúsenosti z pracovného života.

V Benešove, kde sme boli aj ubytovaní, sme  mali  možnosť  spoznať  činnosť  Inštitútu  pre verejnú  správu  Praha,  vzdelávacie  stredisko  Benešov.  Zúčastnili   sme   sa   odborného seminára „Verejná správa, personalistika a vzdelávanie“ so zástupcami Ministerstva vnútra ČR, Krajského úradu  Stredočeského  kraja  a  tiež  so  zástupcami  samotného  inštitútu. Takisto nám prezentovali  virtuálnu  realitu vo  vzdelávaní.  Mali  sme  možnosť  navštíviť nádherný zámok Konopiště spolu s prehliadkou so sprievodcom, prešli  sme sa  mestom Benešov s pani historičkou a naše spoznávanie sme ukončili  návštevou  Múzea  designu a umění Benešov. Večer sme ukončili medzinárodným bowlingovým turnajom.

Cestou do Kladna sme v Prahe absolvovali  prehliadku  Břevnovského  kláštora  a  tiež prehliadku Pamätníka Lidice, čo bol naozaj veľmi emotívny zážitok.

V Kladne nás na mestskom úrade  oboznámil sám  pán  tajomník  Slepička   s   bohatou históriou aj súčasnosťou mesta. Navštívili sme Múzeum věžáků Kladno a tiež  sa  prešli po úžasnom komplexe mestských športových areálov. Ak by sme mali predstaviť veľmi krátko mesto Kladno, tak je to mesto zelene a športu.

Nakoniec pobytu nasledovala prehliadku zámku Lány, ktorý slúži ako letné sídlo prezidenta ČR,  a  jeho  krásnych   záhrad  s  rybníkom.  Takisto   sme   navštívili   aj   hrad   Křivoklát a Fürstenberskú vyhliadku.

Ďakujeme  veľmi  pekne,  že  aj  napriek  pracovnej  vyťaženosti  si  zástupcovia  miestnych samospráv  našli čas a sprevádzali nás na návšteve ich miest a obcí. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií a viacerí slovenskí kolegovia prisľúbili, že sa  na  navštívené  miesta určite vrátia. Mali sme možnosť spoznať ľudí, pre ktorých  práca  nie  je  len  zamestnaním,  ale poslaním, pretože ju robia s naozaj „otvoreným srdcom“.

Takže prajeme veľa síl do ďalšej práce a už teraz sa tešíme na opätovné vzájomné návštevy tajomníkov STMOÚ ČR a prednostov  APÚMS SR  v  rámci  študijných  pobytov,  ktoré  majú svoju históriu už vyše 15 rokov.

Dátum vloženia: 24. 8. 2023 13:47
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 8. 2023 14:06

Partneri