APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Plán aktivít

Plán aktivít - schválený SNEMOM APÚMS SR

16.3. 2023

Termín udalosti

Plán aktivít APÚMS SR na rok 2023 

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.7

„Starostlivosť o pracovnú disciplínu"

 

Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon

 

Odborný seminár hotel Termal Vyhne

 Téma 1. deň

„Nakladanie s majetkom obce“  - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 Téma 2. deň

„Obec a mesto ako verejný obstarávateľ pri prácach naviac a pri nájmoch“ alias „Čo nie je zakázané, je dovolené?“ - JUDr. Veronika Vilusová, JUDr. Natália Hudáková

 

Študijný pobyt APÚMS SR v Českej republike

 

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.8

„„Optimalizovanie vlastnej pozície prednostu úradu“

 

ICMA - Annual General Meeting & Conference

 

Odborná konferencia  APÚMS SR, Grandhotel Permon

 

 
 

 

 

06.02.-08.02.2023

13.02.-15.02.2023

15.02.-17.02.2023

 

15.03.-17.03.2023

 

 

 

18.05.-19.05.2023

   

 

 

                                 

 

august 2023

 

18.09.-20.09.2023

20.09.-22.09.2023

25.09.-27.09.2023

 

 

30.09.-04.10.2023

 

11.10.-13.10.2023

 

Podujatie Termín udalosti

Plán aktivít APÚMS SR na rok 2022

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.5

"Prezentačné zručnosti a rétorika"

 

Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon

 

Študijný pobyt STMOU ČR v Slovenskej republike

 

ICMA -Annual Conference

 

 

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.6

„Kultúra inštitúcie a vzťahy s verejnosťou“

 

 

Odborná konferencia  APÚMS SR, Grandhotel Permon

 

 
 

Plán aktivít APÚMS SR na rok 2021

 

02.02.-04.02.2022

07.02.-09.02.2022

09.02.-11.02.2022

 

16.03.-18.03.2022

 

august 2022

 

18.09.-21.09.2022

 

 

21.09.-23.09.2022

26.09.-28.09.2022

28.09.-30.09.2022

 

 

5.10.-7.10.2022

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.4- náhradný termín

"Komunikácia v konfliktoch a v záťažových situáciách"

17.05.-19.05.2021

zrušený

19.05.-21.05.2021

zrušený

Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon - náhradný termín

20.06.-22.06.2021

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.5

"Prezentačné zručnosti a rétorika"

06.09.-08.09.2021

22.09.-24.09.2021

27.09.-29.09.2021

Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon

10.11.-12.11.2021

zrušená

Pozn.: ďalšie podujatia budú plánované v zmysle aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie  

 

Plán aktivít APÚMS SR na rok 2020

 
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.2 "Organizácia a vedenie porád & Riadenie zmien" 03.02.-05.02.2020
17.02.-19.02.2020
19.02.-21.02.2020
Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon -zrušená 19.03.-20.03.2020
Meeting with Exello.net - the Belgian City Management Association about the cooperation for next year’s ICMA Europe
and ICMA 7th International Regional Conference. - 
zrušený
14.05.-17.05.2020
Odborný seminár APÚMS SR - hotel Sitno, Vyhne - zrušený máj 2020
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.3 "Výber zamestnancov a motivácia"

02.09.-04.09.2020

23.09.-25.09.2020
28.09.-30.09.2020
Študijný pobyt STMOU ČR v Slovenskej republike - zrušený 19.08.-22.08.2020

2020 ICMA Annual Conference, Toronto zrušený

23.09- 26.09.2020
Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon -  zrušená 14.10-16.10. 2020
XL. členská schůze a celostátní odborný seminář STMOU ČR, Praha -zrušená 25.10.-27.10.2020
Mikulášske stretnutie v Záhradnom centre Kulla - zrušené december 2020

 

Plán aktivít APÚMS SR na rok 2019

 

 

Podujatie

Termín konania

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 9: "Organizácia vlastnej práce - time-management" a "Situačné riadenie"

04..-06.2.2019

11.-13.2.2019

18.-20.2.2019

Snem a odborná konferencia APÚMS SR, Grand hotel Permon

13.-15.3.2019

Medzinárodná regionálna konferencia ICMA 2019, Timisoara, Rumunsko 18.-22.4.2019

Odborný seminár APÚMS SR - hotel Sitno, Vyhne

14.-15. 5. 2019

Výročná XXXVII. členská schôdza a jarný celoštátny odborný seminár STMOU ČR, Luhačovice 02.-04.6.2019
Študijný pobyt APÚMS SR v Českej republike august 2019
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 1: Optimalizovanie vlastnej pozície prednostu úradu & Zmluvné rokovania" 02.-04 9. 2019
04.-06. 9. 2019
11.-13. 9. 2019
Odborná konferencia APÚMS SR - Grand hotel Permon 02.-03.10.2019
XXXVIII. členská schôdza a jesenný celoštátny  odborný seminár STMOU ČR, Frymburk 13.-15.10.2019
Mikulášske stretnutie v Záhradnom centre Kulla december 2019

Aktivity APÚMS SR v roku 2018

 

Podujatie

Termín konania

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 5: „Motivácia, sebamotivácia stimulácia a budovanie tímov

31.-02.2.2018

19.-21.2.2018

21.-23.2.2018

Snem a odborná konferencia APÚMS SR, Grand hotel Permon

15.-16.3.2018

21. ročník konferencie Internet v štátnej správe a samospráve - Hradec Králové 9.-10.4.2018
III. medzinárodná konferencia obecných policií - Olomouc 11.-13.4.2018

Jarný seminár STMOU ČR  /Ostrava/

20.-22.5.2018

Odborný seminár APÚMS SR - hotel Sitno, Vyhne

23.-24. 5. 2018

Študijný pobyt STMOU ČR na Slovensku /Spiš a Šariš/ 8.-12. 8. 2018
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 6: Kultúra inštitúcie a diplomatický protokol" 12.-14. 9. 2018
17.-19. 9. 2018
19.-21. 9. 2018
Odborná konferencia APÚMS SR a 25. výročie založenia APÚMS SR, Grand hotel Permon 10.-12.10.2018
Mikulášske stretnutie v Záhradnom centre Kulla 4.12. 2018

 

Aktivity APÚMS SR v roku 2017

 

Podujatie

Termín konania

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 5: Prezentačné zručnosti a rétorika

01.-03.2.2017

06.-08.2.2017

08.-10.2.2017

Snem a odborná konferencia APÚMS SR, Grand hotel Permon

30.-31.3.2017

Jarný seminár STMOU ČR  /Valče u Hrotovic/

21.-23.5.2017

Odborný seminár APÚMS SR - hotel Dixon, Banská Bystrica

8.-9. 6. 2017

Študijný pobyt APÚMS SR v ČR /Juhomoravský kraj/ 9.-13. 8. 2017
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 6: Marketing samospráv, komunikácia s občanmi a verejné stretnutia 11,-13, 9. 2017
18,-20, 9, 2017
20.-22, 9, 2017
Odborná konferencia APÚMS SR a 25. výročie založenia APÚMS SR, Grand hotel Permon 19.-20.10.2017
Členská schôdza a seminár STMOU ČR - Litomyšl 5.-7. 11. 2017
Mikulášske stretnutie v Záhradnom centre Kulla 7. 12. 2017

Aktivity APÚMS SR v roku 2016

 

Podujatie

Termín konania

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 3: „Efektívne vedenie porád a rokovaní“

03.-05.2.2016

08.-10.2.2016

10.-12.2.2016

Snem a odborná konferencia APÚMS SR

22.-23.3.2016

Jarný seminár STMOU ČR - Nymburk

15.-17.5.2016

Odborný seminár APÚMS SR

12.-13.5.2016

Medzinárodný summit ICMA - Praha

16.-20.6.2016

Študijný pobyt STMOU ČR na Slovensku

10.-14.8.2016

Manažérske vzdelávanie - tréning č. 4: „Riešenie konfliktných situácií, pomoc v riešení konfliktov iných osôb“

07.-09.9.2016

19.-21.9.2016

21.-23.9.2016

Jesenný seminár STMOU ČR - Františkove Lázne 23.-25.10.2016

Odborná konferencia APÚMS SR - Nový Smokovec

27.-28.10.2016 

Mikulášske stretnutie v Záhradnom centre Kulla 8.12.2016

Aktivity APÚMS SR v roku 2015

Aktivity APÚMS SR v roku 2015
Podujatie Termín konania
Snem a odborná konferencia APÚMS SR 12.-13. 3. 2015
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 1: „Proces riadenia zmien“ 22.-24. 4. 2015
11.-13. 5. 2015
18.-20. 5. 2015
Vedecká medzinárodná konferencia „Obec-škola-mediácia 16.-17.4.2015 
VZ STMOU ČR a odborný seminár - České Budejovice

17.-19.5.2015 

VZ AKE SR - Martin 21.-22.5.2015

Medzinárodná konferencia - Riga, Lotyšsko

Spoločný prístup k jednotnému hlasu pre Európsku samosprávu

10.-13.6.2015
Odborný seminár APÚMS SR : „Riadenie miestnej samosprávy z pohľadu prednostu“„Zasadnutia obecného zastupiteľstva – príprava, priebeh a výstupy“. 11.-12.6. 2015
Študijný pobyt APÚMS SR v ČR - Hradec Králové a okolie 12.-16.8.2015

Manažérske vzdelávanie - tréning č. 2: Efektívna komunikácia a spätná väzba

24.-26.8.2015 

26.-28.8.2015 

09.-11.9.2015 

Odborná konferencia APÚMS SR 06.-07.10.2015 

Partneri