APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Plán aktivít

Schválený SNEMOM APÚMS SR dňa 21.3.2024

Plán aktivít APÚMS SR na rok 2024 

 

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.2

„Organizácia a vedenie porád "

07.02.-09.02.2024

12.02.-14.02.2024

14.02.-16.02.2024

Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon

21.03.-22.03.2024

Odborný seminár - hotel Termal Vyhne

 Témy 1. + 2.  deň - prednášajúci doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD

  1. Obchodná verejná súťaž – krok za krokom
  2. Priamy predaj – krok za krokom
  3. Dôvod hodný osobitného zreteľa – krok za krokom
  4. Prax s výnimkou z nájmov do 20.000,- eur
  5. S akými problémami sme sa stretli za prvé mesiace od účinnosti veľkej novely
  6. Základy štátnej pomoci v obciach a mestách  

 

 

 

 

 

16.05.-17.05.2024

 

Študijný pobyt STMOÚ ČR v Slovenskej republike

východné Slovensko – Sabinov, Stará Ľubovňa Veľký Šariš, Prešov, Lipany, Pečovská Nová Ves

07.08.-11.08.2024

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.3

„Proces riadenia zmien“

11.09.-13.09.2024

16.09.-18.09.2024

18.09.-20.09.2024

ICMA 110th Annual Conference, Pittsburgh/Allegheny County

21.09.-25.09.2024

Odborná konferencia  APÚMS SR, Grandhotel Permon

07.11.-08.11.2024

 
 
 

Plán aktivít - schválený SNEMOM APÚMS SR  16.3. 2023

Termín udalosti

Plán aktivít APÚMS SR na rok 2023 

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.7

„Starostlivosť o pracovnú disciplínu"

 

Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon

 

Odborný seminár hotel Termal Vyhne

 Téma 1. deň

„Nakladanie s majetkom obce“  - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 Téma 2. deň

„Obec a mesto ako verejný obstarávateľ pri prácach naviac a pri nájmoch“ alias „Čo nie je zakázané, je dovolené?“ - JUDr. Veronika Vilusová, JUDr. Natália Hudáková

 

Študijný pobyt APÚMS SR v Českej republike

 

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.8

„„Optimalizovanie vlastnej pozície prednostu úradu“

 

ICMA - Annual General Meeting & Conference

 

Odborná konferencia  APÚMS SR, Grandhotel Permon

 

 
 

 

 

06.02.-08.02.2023

13.02.-15.02.2023

15.02.-17.02.2023

 

15.03.-17.03.2023

 

 

 

18.05.-19.05.2023

   

 

 

                                 

 

august 2023

 

18.09.-20.09.2023

20.09.-22.09.2023

25.09.-27.09.2023

 

 

30.09.-04.10.2023

 

11.10.-13.10.2023

 

Podujatie Termín udalosti

Plán aktivít APÚMS SR na rok 2022

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.5

"Prezentačné zručnosti a rétorika"

 

Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon

 

Študijný pobyt STMOU ČR v Slovenskej republike

 

ICMA -Annual Conference

 

 

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.6

„Kultúra inštitúcie a vzťahy s verejnosťou“

 

 

Odborná konferencia  APÚMS SR, Grandhotel Permon

 

 
 

Plán aktivít APÚMS SR na rok 2021

 

02.02.-04.02.2022

07.02.-09.02.2022

09.02.-11.02.2022

 

16.03.-18.03.2022

 

august 2022

 

18.09.-21.09.2022

 

 

21.09.-23.09.2022

26.09.-28.09.2022

28.09.-30.09.2022

 

 

5.10.-7.10.2022

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.4- náhradný termín

"Komunikácia v konfliktoch a v záťažových situáciách"

17.05.-19.05.2021

zrušený

19.05.-21.05.2021

zrušený

Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon - náhradný termín

20.06.-22.06.2021

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.5

"Prezentačné zručnosti a rétorika"

06.09.-08.09.2021

22.09.-24.09.2021

27.09.-29.09.2021

Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon

10.11.-12.11.2021

zrušená

Pozn.: ďalšie podujatia budú plánované v zmysle aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie  

 

Plán aktivít APÚMS SR na rok 2020

 
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.2 "Organizácia a vedenie porád & Riadenie zmien" 03.02.-05.02.2020
17.02.-19.02.2020
19.02.-21.02.2020
Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon -zrušená 19.03.-20.03.2020
Meeting with Exello.net - the Belgian City Management Association about the cooperation for next year’s ICMA Europe
and ICMA 7th International Regional Conference. - 
zrušený
14.05.-17.05.2020
Odborný seminár APÚMS SR - hotel Sitno, Vyhne - zrušený máj 2020
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č.3 "Výber zamestnancov a motivácia"

02.09.-04.09.2020

23.09.-25.09.2020
28.09.-30.09.2020
Študijný pobyt STMOU ČR v Slovenskej republike - zrušený 19.08.-22.08.2020

2020 ICMA Annual Conference, Toronto zrušený

23.09- 26.09.2020
Odborná konferencia  a Snem APÚMS SR, Grandhotel Permon -  zrušená 14.10-16.10. 2020
XL. členská schůze a celostátní odborný seminář STMOU ČR, Praha -zrušená 25.10.-27.10.2020
Mikulášske stretnutie v Záhradnom centre Kulla - zrušené december 2020

 

Plán aktivít APÚMS SR na rok 2019

 

 

Podujatie

Termín konania

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 9: "Organizácia vlastnej práce - time-management" a "Situačné riadenie"

04..-06.2.2019

11.-13.2.2019

18.-20.2.2019

Snem a odborná konferencia APÚMS SR, Grand hotel Permon

13.-15.3.2019

Medzinárodná regionálna konferencia ICMA 2019, Timisoara, Rumunsko 18.-22.4.2019

Odborný seminár APÚMS SR - hotel Sitno, Vyhne

14.-15. 5. 2019

Výročná XXXVII. členská schôdza a jarný celoštátny odborný seminár STMOU ČR, Luhačovice 02.-04.6.2019
Študijný pobyt APÚMS SR v Českej republike august 2019
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 1: Optimalizovanie vlastnej pozície prednostu úradu & Zmluvné rokovania" 02.-04 9. 2019
04.-06. 9. 2019
11.-13. 9. 2019
Odborná konferencia APÚMS SR - Grand hotel Permon 02.-03.10.2019
XXXVIII. členská schôdza a jesenný celoštátny  odborný seminár STMOU ČR, Frymburk 13.-15.10.2019
Mikulášske stretnutie v Záhradnom centre Kulla december 2019

Aktivity APÚMS SR v roku 2018

 

Podujatie

Termín konania

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 5: „Motivácia, sebamotivácia stimulácia a budovanie tímov

31.-02.2.2018

19.-21.2.2018

21.-23.2.2018

Snem a odborná konferencia APÚMS SR, Grand hotel Permon

15.-16.3.2018

21. ročník konferencie Internet v štátnej správe a samospráve - Hradec Králové 9.-10.4.2018
III. medzinárodná konferencia obecných policií - Olomouc 11.-13.4.2018

Jarný seminár STMOU ČR  /Ostrava/

20.-22.5.2018

Odborný seminár APÚMS SR - hotel Sitno, Vyhne

23.-24. 5. 2018

Študijný pobyt STMOU ČR na Slovensku /Spiš a Šariš/ 8.-12. 8. 2018
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 6: Kultúra inštitúcie a diplomatický protokol" 12.-14. 9. 2018
17.-19. 9. 2018
19.-21. 9. 2018
Odborná konferencia APÚMS SR a 25. výročie založenia APÚMS SR, Grand hotel Permon 10.-12.10.2018
Mikulášske stretnutie v Záhradnom centre Kulla 4.12. 2018

 

Aktivity APÚMS SR v roku 2017

 

Podujatie

Termín konania

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 5: Prezentačné zručnosti a rétorika

01.-03.2.2017

06.-08.2.2017

08.-10.2.2017

Snem a odborná konferencia APÚMS SR, Grand hotel Permon

30.-31.3.2017

Jarný seminár STMOU ČR  /Valče u Hrotovic/

21.-23.5.2017

Odborný seminár APÚMS SR - hotel Dixon, Banská Bystrica

8.-9. 6. 2017

Študijný pobyt APÚMS SR v ČR /Juhomoravský kraj/ 9.-13. 8. 2017
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 6: Marketing samospráv, komunikácia s občanmi a verejné stretnutia 11,-13, 9. 2017
18,-20, 9, 2017
20.-22, 9, 2017
Odborná konferencia APÚMS SR a 25. výročie založenia APÚMS SR, Grand hotel Permon 19.-20.10.2017
Členská schôdza a seminár STMOU ČR - Litomyšl 5.-7. 11. 2017
Mikulášske stretnutie v Záhradnom centre Kulla 7. 12. 2017

Aktivity APÚMS SR v roku 2016

 

Podujatie

Termín konania

Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 3: „Efektívne vedenie porád a rokovaní“

03.-05.2.2016

08.-10.2.2016

10.-12.2.2016

Snem a odborná konferencia APÚMS SR

22.-23.3.2016

Jarný seminár STMOU ČR - Nymburk

15.-17.5.2016

Odborný seminár APÚMS SR

12.-13.5.2016

Medzinárodný summit ICMA - Praha

16.-20.6.2016

Študijný pobyt STMOU ČR na Slovensku

10.-14.8.2016

Manažérske vzdelávanie - tréning č. 4: „Riešenie konfliktných situácií, pomoc v riešení konfliktov iných osôb“

07.-09.9.2016

19.-21.9.2016

21.-23.9.2016

Jesenný seminár STMOU ČR - Františkove Lázne 23.-25.10.2016

Odborná konferencia APÚMS SR - Nový Smokovec

27.-28.10.2016 

Mikulášske stretnutie v Záhradnom centre Kulla 8.12.2016

Aktivity APÚMS SR v roku 2015

Aktivity APÚMS SR v roku 2015
Podujatie Termín konania
Snem a odborná konferencia APÚMS SR 12.-13. 3. 2015
Manažérske vzdelávanie prednostov - tréning č. 1: „Proces riadenia zmien“ 22.-24. 4. 2015
11.-13. 5. 2015
18.-20. 5. 2015
Vedecká medzinárodná konferencia „Obec-škola-mediácia 16.-17.4.2015 
VZ STMOU ČR a odborný seminár - České Budejovice

17.-19.5.2015 

VZ AKE SR - Martin 21.-22.5.2015

Medzinárodná konferencia - Riga, Lotyšsko

Spoločný prístup k jednotnému hlasu pre Európsku samosprávu

10.-13.6.2015
Odborný seminár APÚMS SR : „Riadenie miestnej samosprávy z pohľadu prednostu“„Zasadnutia obecného zastupiteľstva – príprava, priebeh a výstupy“. 11.-12.6. 2015
Študijný pobyt APÚMS SR v ČR - Hradec Králové a okolie 12.-16.8.2015

Manažérske vzdelávanie - tréning č. 2: Efektívna komunikácia a spätná väzba

24.-26.8.2015 

26.-28.8.2015 

09.-11.9.2015 

Odborná konferencia APÚMS SR 06.-07.10.2015 

Partneri