APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

O organizácii

Nové sídlo APÚMS SR

Kukučínova 1672/ 21

921 01 Piešťany

Slovenská republika

 

Vážené kolegyne, kolegovia, vážení predstavitelia úradov miestnej samosprávy v SR, vážení občania SR

  • Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR bola založená 5.8.1992 a v tomto roku už píše svoju 30 ročnú históriu. Za toto obdobie aktívne napomáhala svojim členom, ale i ostatným prednostom na obecných a mestských úradoch predovšetkým v ich odbornom raste, odbornej príprave na zvládnutie náročných úloh vo verejnej správe v prospech jej kvalitného fungovania pre občanov.
  • Je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán. Svoju činnosť riadi v zmysle stanov, ktoré boli naposledy novelizované na Sneme APÚMS v marci roku 2022 a v súlade s ostatnými smernicami a dokumentami.
  • Asociácia je naďalej jednotnou profesijnou organizáciou, s cieľom spoločne riešiť najmä otázky zákonného postavenia funkcie prednostov na mestských, miestnych, či obecných úradoch, byť partnerom ostatným združeniam a organizáciám pôsobiacich vo verejnej správe, ale najmä ZMOS, Unie miest Slovenska, AKE SR, AKÚMS, Združenie HK SR, STMOU ČR i ďalším.
     
  • Pre tieto organizácie naša asociácia ponúka svoj odborný potenciál a pomoc pri riešení najdôležitejších úloh najmä v dnešnom období po prenose kompetencií zo štátnej správy na samosprávu a po fiškálnej decentralizácii.


APÚMS má za obdobie svojej existencie dlhodobé skúsenosti z oblasti medzinárodnej spolupráce.

  • Je riadnym členom UDITE a ICMA. V poslednom období sa zameriavame predovšetkým na spoluprácu s podobnými združeniami v zahraničí, ale najmä v okolitých štátoch – Česká republika, Maďarsko i ďalšie, ktoré sa nachádzajú v obdobnej etape vývoja ako naša republika.
     
  • Otvorením tejto webovej stránky sledujeme cieľ, aby o našej činnosti mali čo najpodrobnejšie informácie predovšetkým predstavitelia samosprávy, mestské a obecné úrady i ďalšie záujmové združenia pôsobiace vo verejnej správe.

Partneri