APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Kontakt

Sídlo Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Kukučínova 1672/21

921 01 Piešťany

Slovenská republika

 

  • E-mail: predseda@apums.sk
  • Mobil:  +421 905 643 892 
  • Web: www.apums.sk
  • ICO: 30843570
  • DIC: 2022458680
  • IČ DPH SK2022458680
  • Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
  • IBAN: SK19 5600 0000 0069 2991 4001 
  • Číslo účtu: 6929914001/5600

Partneri