Navigácia

Obsah

Kontakt

Sídlo Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

 

Biela 419/6

81101 Bratislava-Staré Mesto

Slovenská republika

 

 

 

E-mail: predseda@apums.sk
Mobil:  +421918431051
 +421907135069
Web: www.apums.sk
ICO: 30843570
DIC: 2022458680
IČ DPH SK2022458680
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK19 5600 0000 0069 2991 4001 
Číslo účtu: 6929914001/5600