APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Návratka na MVP- elektronická

N á v r a t k a- Manažérske vzdelávanie prednostov-09/ 2022 

 

Potvrdzujem svoju účasť na Manažérskom vzdelávaní prednostov, ktoré sa uskutoční v 3 termínoch v dňoch 21.09.-23.09.2022,  26.09.-28.09.2022 28.09.-30.09.2022 v Grandhoteli Permon /Podbanské/.

Organizačné pokyny:

1.   Vyplnenú návratku o potvrdení účasti a úhrade poplatkov v prípade potreby zašlite na e-mail predseda@apums.sk najneskôr do 5.9.2022

2.   Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, parkovné a účastnícky poplatok. Ako bonus dostane zdarma každý účastník 1x 3-hodinový voľný vstup do AQUA + SAUNA Paradise.

❑   Účastnícky  poplatok  pre  členov  APÚMS SR

▪  v 1-2-posteľ izbe      260 €/os/samostatne

▪  v 2-posteľ izbe         190 €/os/ s iným účastníkom

▪  bez ubytovania       100 €/os

 

❑   Účastnícky  poplatok  pre  NEčlenov APÚMS SR:

▪  v 1-2-posteľ izbe      350 €/os/ samostatne

▪  v 2-posteľ izbe         280 €/os/ s iným účastníkom

▪  bez ubytovania       140 €/os

*organizácia pdujatia je podmienená v danom čase platnými nariadeniami vlády, ÚVZ SR a RÚVZ v LM v súvislosti s pandémiou COVID-19. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu organizácie vzdelávania v súlade s platnými nariadeniami a vyhláškami.

Návratka- manažérske vzdelávanie prednostov september 2022

označuje povinné pole.

Partneri