APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Návratka na MVP- elektronická

N á v r a t k a- Manažérske vzdelávanie prednostov-09/ 2023 

 

Potvrdzujem svoju účasť na Manažérskom vzdelávaní prednostov, ktoré sa uskutoční v 3 termínoch v dňoch: 

18.09.-20.09.2023,    20.09.-22.09.2023     a     25.09.-27.09.2023 

v Grandhoteli Permon /Podbanské/.

Organizačné pokyny:

1.   Vyplnenú návratku o potvrdení účasti a úhrade poplatkov v prípade potreby zašlite na e-mail predseda@apums.sk najneskôr do 04.09.2023

2.   Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, parkovné a účastnícky poplatok. Ako bonus dostane zdarma každý účastník 1x 3-hodinový voľný vstup do AQUA + SAUNA Paradise.

❑   Účastnícky  poplatok  pre  členov  APÚMS SR

▪  v 1-2-posteľ izbe      290 €/os/samostatne

▪  v 2-posteľ izbe         220 €/os/ s iným účastníkom

▪  bez ubytovania       110 €/os

 

❑   Účastnícky  poplatok  pre  NEčlenov APÚMS SR:

▪  v 1-2-posteľ izbe      380 €/os/ samostatne

▪  v 2-posteľ izbe         310 €/os/ s iným účastníkom

▪  bez ubytovania       150 €/os

 

Návratka- manažérske vzdelávanie prednostov september 2023

označuje povinné pole.

Partneri