APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Prihláška za člena APÚMS SR

Vážení uchádzači o členstvo v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR.

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zaujímať o členstvo v našej odbornej asociácii, ktorá veríme, Vám vo Vašej dôležitej práci bude prínosom. Tí, ktorí sú jej súčasťou niekoľko rokov, Vám iste tento status veľmi radi potvrdia.

V prípade Vášho kladného prístupu, či už nového alebo opätovného, k členstvu v Asociácii Vás prosíme o vyplnenie návratky a uhradenia členského príspevku na rok 2021, ktorý bol Radou asociácie schválený vo výške 150,00 €  na  kalendárny rok

Tešíme sa na Vás a na Vašu spoluprácu s nami v roku 2021!

Rada APÚMS SR

 

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová - Výkonná predsedníčka APÚMS SR

 

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

v nasledujúcich prílohách nájdete dokumenty potrebné pre členstvo v APÚMS SR:

Prihláška /návratka/ za člena APÚMS SR formát .doc (80.5 kB)

 

Poznámka: Členský poplatok je v zmysle stanov potrebné uhradiť najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roku. Na rok 2021 v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou je poplatok možné uhradiť do 30.4.2021

Prihláška slúži ako doklad o úhrade. Zasielajú ju len noví členovia, resp. tí, ktorým boli zmenené kontaktné údaje. Návratku zasielajú všetci členovia.

 

PRIHLÁŠKA za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Prihlasujem sa za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike a uhrádzam členský príspevok na rok 2021 vo výške 150,- € na číslo účtu: IBAN: SK19 5600 0000 0069 2991 4001 vedený v Prima banke Slovensko a.s. /SWIFT: KOMASK
V prípade záujmu o účasť na Jarnej odbornej konferencii APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 7.-8.6.2021 ako člen asociácie, je nevyhnutné mať členský poplatok na rok 2021 uhradený najneskôr do 30.04.2021.

označuje povinné pole.

Partneri