APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Prihláška za člena APÚMS SR

Vážení uchádzači o členstvo v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR.

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zaujímať o členstvo v našej odbornej asociácii, ktorá veríme, Vám vo Vašej dôležitej práci bude prínosom. Tí, ktorí sú jej súčasťou niekoľko rokov, Vám iste tento status veľmi radi potvrdia.

V prípade Vášho záujmu, či už nového alebo opätovného, o členstvo v Asociácii Vás prosíme o vyplnenie prihlášky alebo návratky a uhradenia členského príspevku na rok 2022, ktorý bol Snemom asociácie schválený vo výške 150,00 €  na  kalendárny rok.

Tešíme sa na Vás a na Vašu spoluprácu s nami v roku 2022.

Rada APÚMS SR

Kontaktná osoba:
Ing. Renáta Taranová - Výkonný predseda APÚMS SR

 

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

v nasledujúcich prílohách nájdete dokumenty potrebné pre členstvo v APÚMS SR:

Prihláška za člena APÚMS SR (81 kB) (81 kB)

Návratka pre člena APÚMS SR -uhradenie členského poplatku (81.5 kB)

Poznámka: Členský poplatok je v zmysle stanov potrebné uhradiť najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roku, t.j. do 28.2.2022. 

Prihláška slúži ako doklad o úhrade. Zasielajú ju len noví členovia, resp. tí, ktorým boli zmenené kontaktné údaje.

Návratku zasielajú členovia pri úhrade členského poplatku na rok 2022.

 

PRIHLÁŠKA za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Prihlasujem sa za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike a uhrádzam členský príspevok na rok 2022 vo výške 150,- € na číslo účtu: IBAN: SK19 5600 0000 0069 2991 4001 vedený v Prima banke Slovensko a.s. /SWIFT: KOMASK
V prípade záujmu o účasť na Jarnej odbornej konferencii APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 16.-18.3.2022 ako člen asociácie, je nevyhnutné mať členský poplatok na rok 2022 uhradený najneskôr do 28.02.2022.

označuje povinné pole.

Partneri