APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Prihláška za člena APÚMS SR

Vážení uchádzači o členstvo v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR.

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zaujímať o členstvo v našej odbornej asociácii, ktorá veríme, Vám vo Vašej dôležitej práci bude prínosom. Tí, ktorí sú jej súčasťou niekoľko rokov, Vám iste tento status veľmi radi potvrdia.

V prípade Vášho kladného prístupu, či už nového alebo opätovného, k členstvu v Asociácii Vás prosíme o vyplnenie návratky a uhradenia členského príspevku na rok 2020, ktorý bol Radou asociácie schválený vo výške 150,00 €  na  kalendárny rok.

Návratka: P R I H L Á Š K A za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

 

Tešíme sa na Vás a na Vašu spoluprácu s nami v roku 2020!

Rada APÚMS SR

 

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová - Výkonná predsedníčka APÚMS SR

 

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

v nasledujúcich prílohách nájdete dokumenty potrebné pre členstvo v APÚMS SR:

 

Poznámka: Členský poplatok je v zmysle stanov potrebné uhradiť najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roku. 

Prihláška slúži ako doklad o úhrade. Zasielajú ju len noví členovia, resp. tí, ktorým boli zmenené kontaktné údaje. Návratku zasielajú všetci členovia.

Tu nájdete uznesenie Snemu APÚMS SR o výške členského príspevku na rok 2019:

PRIHLÁŠKA za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Prihlasujem sa za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike a uhrádzam členský príspevok na rok 2020 vo výške 150,- € na číslo účtu: IBAN: SK19 5600 0000 0069 2991 4001 vedený v Prima banke Slovensko a.s. /SWIFT: KOMASK
V prípade záujmu o účasť na Jarnej odbornej konferencii APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 18.-20.3.2020 ako člen asociácie, je nevyhnutné mať členský poplatok na rok 2020 uhradený najneskôr do 5.3.2020.
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí motorka 

O organizácii

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partneri