APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Prihláška za člena APÚMS SR

Vážení uchádzači o členstvo v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR.

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zaujímať o členstvo v našej odbornej asociácii, ktorá veríme, Vám vo Vašej dôležitej práci bude prínosom. Tí, ktorí sú jej súčasťou niekoľko rokov, Vám iste tento status veľmi radi potvrdia.

V prípade Vášho záujmu, či už nového alebo opätovného, o členstvo v Asociácii Vás prosíme o vyplnenie prihlášky alebo návratky a uhradenia členského príspevku na rok 2024, ktorý bol Snemom asociácie schválený vo výške 150,00 €  na  kalendárny rok.

Tešíme sa na Vás a na Vašu spoluprácu s nami v roku 2024.

Rada APÚMS SR

Kontaktná osoba:
Ing. Renáta Taranová - Výkonný predseda APÚMS SR

 

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

v nasledujúcich prílohách nájdete dokumenty potrebné pre členstvo v APÚMS SR:

Prihláška za člena APÚMS SR  (61 kB)

Návratka pre člena APÚMS SR - uhradenie členského poplatku  (61 kB)

Poznámka: Členský poplatok je v zmysle stanov potrebné uhradiť najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roku, t.j. do 28.2.2024. 

Prihláška slúži ako doklad o úhrade. Zasielajú ju len noví členovia, resp. tí, ktorým boli zmenené kontaktné údaje.

Návratku zasielajú už členovia APÚMS SR pri úhrade členského poplatku na rok 2024.

 

PRIHLÁŠKA za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Prihlasujem sa za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike a uhrádzam členský príspevok na rok 2024 vo výške 150,- € na číslo účtu: IBAN: SK19 5600 0000 0069 2991 4001 vedený v Prima banke Slovensko a.s. /SWIFT: KOMASK
V prípade záujmu o účasť na Jarnej odbornej konferencii APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 21.-22.3.2024 ako člen Asociácie, je nevyhnutné mať členský poplatok na rok 2024 uhradený najneskôr do 28.02.2024.

označuje povinné pole.

Partneri