APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Návratka na odborný seminár

N á v r a t k a- Odborný seminár APÚMS SR 

 16. -17. 05. 2024 v hoteli Termal vo Vyhniach 

 

Potvrdzujem svoju účasť na odbornom seminárii APÚMS SR, ktorý sa uskutoční v dňoch

16. - 17. 05. 2024 v hoteli Termal vo Vyhniach.

Organizačné pokyny:

1.   Vyplnenú návratku o potvrdení účasti a úhrade poplatkov       zašlite na email predseda@apums.sk najneskôr do 03.05.2024

2.   Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, parkovné. Ako bonus dostane zdarma každý ubytovaný účastník voľný vstup do wellness.

❑   Účastnícky poplatok pre členov APÚMS SR s 50% zľavou - len prednostov:

▪  v 1-2-posteľ izbe      117 €/os/samostatne - obsadenej jednou osobou

▪  v 2-posteľ izbe         102 €/os/ s iným účastníkom - obsadenej dvomi osobami

▪  bez ubytovania         59 €/os

 

❑   Účastnícky  poplatok  pre  ostatných účastníkov, nečlenov APÚMS SR:

▪  v 1-2-posteľ izbe     234 €/os/ samostatne - obsadenej jednou osobou

▪  v 2-posteľ izbe        204 €/os/ s iným účastníkom - obsadenej dvomi osobami

▪  bez ubytovania      118 €/os

 

Prihláška na odborný seminár APÚMS SR

Potvrdzujem svoju účasť na odbornom seminári APÚMS SR, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.-17.05.2024 v hoteli Termal vo Vyhniach.
Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na SK19 5600 0000 0069 2991 4001 vedený v Prima banka Slovensko a.s./ako variabilný symbol uveďte IČO vysielajúcej organizácie a do poznámky názov mesto/obec

označuje povinné pole.

Partneri