APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Udalosti a podujatia

 • POZVÁNKA NA MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV

Vážení kolegovia a priatelia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy,

dovoľujeme si Vás pozvať na septembrové tréningy manažérskeho vzdelávania v rámci programu vzdelávania prednostov úradov územnej samosprávy, tentokrát opäť s témou „KOMUNIKÁCIA V KONFLIKTOCH A V ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÁCH“, ktoré sme žiaľ v máji 2021 museli kvôli pandemickej situácii zrušiť. O to viac sa teraz na Vás tešíme spoločne s našim lektorom lackom Briestenským. Prosím neváhajte. Tri možné septembrové termíny tréningov čakajú na vás. 

Pozvánka na manažérske vzdelávanie- september 2021 (312.8 kB)

Návratka na manažérske vzdelávanie- september 2021- formát .docx (76.68 kB)

Pokyny k manažérskemu vzdelávaniu- september 2021 (312.8 kB)

 

 

 • JÚL  – PARTICIPÁCIA A MLADÍ ĽUDIA

V júli 2021 sa spolu pozrieme sa na to, či sa zapájajú, ako sa zapájajú a prečo sa majú zapájať mladí ľudia  do vecí verejných. Napríklad: V meste alebo obci sa pripravuje návrh nového detské ihrisko, čo si myslíte, sú deti a mládež zapojené do prípravy návrhu? Mala by sa ich samospráva pýtať na ich názor? Funguje spolupráca úradníkov s deťmi a mládežou?  Odpovede na tieto otázky sa pokúsime získať počas nasledujúcich podujatí.

 

Program:

6. JÚLA 2021 9:00 – 11:30 (online ZOOM)
Participácia mladých v samospráve

Témy diskusie:

 • Ako si založiť mládežnícky parlament v samospráve?
 • Akým spôsobom zapojiť mladých do tvorby strategických dokumentov?
 • Ako vyzerajú verejné priestory v mestách, kde sa mali možnosť vyjadriť mladí ľudia a deti.
 • Čo je to: teen médiá – príspevky mladých ľudí o dianí v meste (príklad zo zahraničia – Participatívny rozpočet v Kutnej Hore).
 • Môže škola fungovať ako komunita?

 

 

20. JÚLA 2021 9:00 – 11:30 (online ZOOM)
Participatívne rozpočty na školách

Témy diskusie:

 • Zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných / základných školách (ich príprava a realizácia, možnosti i klebety zo zákulisia participatívnych rozpočtov na školách).
 • Prečo Trnavský samosprávny kraj chcel zapojiť svoje stredné školy do zavádzania participatívneho rozpočtu?
 • Prečo mesto Hlohovec chce zapojiť svoje základné školy do zavádzania participatívneho rozpočtu?
 • O participatívnom rozpočte existuje aj spoločenská hra „Nie je mesto ako mesto“a metodika zavádzania participatívneho rozpočtu na škole.
 • Ako spraviť online participatívny rozpočet v čase pandémie prezradia hostia z Českej republiky.

VZDELÁVANIE JE OTVORENÉ PRE KAŽDÉHO

Podujatie sa realizuje v online priestore na ZOOM a zároveň je streamované na YOU TUBE „NP PARTI USV ROS“.

REGISTRÁCIA:

https://forms.gle/Kc3ce86aNHJb3AoL6

 

Všetky už zrealizované podujatia sú na webstránke https://www.participacia.eu/skolenia/archiv/archiv-naobcanochzalezi/

 

 

 • Milí kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás pozvať na 28. odbornú konferenciu APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 21.-22.6.2021 v Grand hoteli Permon Podbanské.

Vzhľadom na stále pretrvávajúce pandemické opatrenia, prosíme o ci striktné dodržiavanie aj v rámci organizácie konferencie. Všetky pokyny nájdete v pozvánke.

Pozvánka na 28. odbornú konferenciu APÚMS SR- 21.-22.6.2021 (1.04 MB)

Elektronický prihlasovací formulár pre účastníkov konferencie

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoločné stretnutie

 

RNDr. Denisa Bartošová                                                          Rada APÚMS SR

Prezidentka APÚMS SR  

 

                                           Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová

                                           Výkonný predseda APÚMS SR

 • Milí priaznivci participácie, milí kolegovia a kolegyne,

pozývame Vás na ďalší diel nášho/Vášho diskusného klubu KABINETU PARTICIPÁCIE.

Časť autorského tímu  – zostavovateľ Daniel Klimovský, Tomáš Jacko, Terezia Šabová a Jakub Varíni – Vám tentokrát predstaví publikáciu Participatívne procesy v praxi – čítanka participatívnej tvorby verejných politík.

ČO SA SKRÝVA ZA PRÍBEHMI PARTICIPATÍVNYCH PROCESOV NA SLOVENSKU?

 • Ako sa pripravovali?
 • Ako prebiehali?
 • Ako dopadli?
 • Čo sa podarilo?
 • A čo a prečo možno nevyšlo celkom podľa predstáv?
 • Ako ich zlepšiť?

PARTICIPÁCIA POD MIKROSKOPOM

Ak chceme dosiahnuť poznatky o spôsobe zapájania verejnosti, ktoré by sme mohli zosumarizovať a formalizovať ako príklady dobrej a možno aj zlej praxe pre ďalšie participatívne procesy, musíme tie prebiehajúce pozorne sledovať a analyzovať. Dôležitý je samozrejme pohľad aktérov týchto procesov, ale potrebný je aj pohľad z vtáčej perspektívy, ktorý odhalí aj skryté vzťahy, postupy a vrstvy, kam a ako participatívny proces zasahoval. Práve expertný pohľad nielen monitoroval a pomenoval, čo všetko sa udialo v rámci procesov, ale poskytol aj riešenia a opatrenia na ich zlepšenie. Publikácia ponúka nielen pohľad späť pre tých, ktorí proces navrhli a realizovali, ale aj pre všetkých, ktorí pred takouto úlohou ešte len stoja.

Čítanka participatívnej tvorby verejných politík predstavuje originálny pohľad na dvanásť projektov, ktoré umožnili skúmať postupy a metódy zapojenia verejnosti v praxi verejnej správy. Publikácia má už svoje druhé vydanie, obohatené o hlbší úvod zostavovateľa a názory rešpektovaných recenzentov.

KEDY

ŠTVRTOK, 27. MÁJA 2021 O 10:00

KDE

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=UXdJnd_taYM

Budeme radi, ak prepošlete toto pozvanie aj všetkým tým, ktorých táto téma zaujíma.

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VÁS!

 • Zákon o obecnom zriadení – komentár 2. vydanie

Vydavateľstvo Wolters Kluwer s.r.o. Vám ponúka  NOVÚ publikáciu, ktorá by nemala chýbať na žiadnom obecnom/mestskom úrade. Autorov poznáte a práve tí sú zárukou kvality tajto publikácie.

Zákon o obecnom zriadení – komentár
2. vydanie

Jozef Tekeli, Marian Hoffmann, Lukáš Tomaš

Zákon o obecnom zriadení 2.vyd.pdf (694.57 kB)

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Ide o najkomplexnejšie dielo pojednávajúce o obecnom zriadení na knižnom trhu v Slovenskej republike. Komentár nadväzuje na úspešné prvé vydanie z roku 2014. Od prvého vydania komentára v roku 2014 medzičasom došlo, najmä v roku 2018, k významným novelám zákona o obecnom zriadení, ktoré už vyvolali nutnosť zásadnej aktualizácie diela.

Dielo však nie je len o reflektovaní novšej právnej úpravy, ale ide hlbšie a v podstate je novým dielom.

Autori doplnili vlastný komentár jednotlivých ustanovení zákona o právne vety najnovších súdnych rozhodnutí.

Autormi publikácie sú doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Lukáš Tomaš, ktorí dôkladne poznajú problémy územnej samosprávy, čo prezentujú precízne spracovaným dielom.

Publikácia je určená predstaviteľom samosprávy, zamestnancom obcí, sudcom, prokurátorom, advokátom, ako aj odbornej verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu s obecnou samosprávou.

      Cena: 68,00 € (vrátane DPH), 920 strán

Objednávka: E-shop

 resp. priamo https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-obecnom-zriadeni-komentar-2-vydanie.p4968.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS

​​​​​​​

 • Pozvánka a pokyny na manažérske vzdelávanie prednostov - máj 2021- vzdelávanie bolo pre pandemické opatrenia zrušené

Dovoľujeme si vás srdečne pozvať na odborné vzdelávanie prednostov, tentokrát na tému

"KOMUNIKÁCIA V KONFLIKTOCH A V ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÁCH"

Termín vzdelávania: I. tréning: 17.-19.05.2021

                                    II. tréning: 19.-21.05.2021

Organizačné pokyny k vzdelávaniu (312.31 kB)

Návratka vo formáte .docx (73.31 kB)

Elektronická návratka

 

 

 

Aktuality

Udalosti a podujatia

Partneri