APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

PRACOVNÁ KONFERENCIA ASOCIÁCIE KONTROLÓROV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

PRACOVNÁ KONFERENCIA ASOCIÁCIE KONTROLÓROV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Pracovná konferencia Asociácie kontrolórov územnej samosprávy (AKÚS) sa uskutočnila v dňoch 7. – 8. júna 2023 v hoteli Park v Piešťanoch s bohatým odborným programom.

Začiatkom júna 2023 sme s radosťou prijali pozvanie od Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, predsedníčky  AKÚS, na pracovnú konferenciu hlavných kontrolórov, ktorá sa konala v Piešťanoch, teda v mieste sídla našej asociácie.

Program pracovnej konferencie bol naozaj bohatý so zaujímavými témami aj prednášajúcimi s rôznych oblastí miestnej samosprávy.

Na úvod konferencie privítal na pôde mesta Piešťany účastníkov primátor mesta Mgr. Peter Jančovič PhD.. Následne účastníkov pozdravila aj RNDr. Denisa Bartošová,

prezidentka APÚMS SR.

Potom nasledovali odborné prednášky a diskusie na témy:

  • Prednáška – Kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti -  kontrola výkonnosti – Mgr. Ľubica Gazdová,  generálna riaditeľka sekcie analýz a inovácií NKÚ
  • Hlavný kontrolór – zodpovedná osoba pre oznamovanie protispoločenskej činnosti – novela zákona – JUDr. Nikola Jaborníková, riaditeľka právneho odboru a JUDr. Milan Gavor, právnik -  Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  • Hlavný kontrolór a poskytovanie finančného príspevku neverejným poskytovateľom soc. služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. – PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD

 

Druhý deň konferencie v ničom nezaostával za prvým dňom a bola možnosť si vypočuť ďalšie  odborné prednášky na témy:

 

  • Návratné zdroje financovania v podmienkach územnej samosprávy – Ing. Ingrid Konečná Veverková, predsedníčka AKÚS
  • „Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru od Environmentálneho fondu“ - Ing. Eduard Demel, vedúci oddelenia podpory úverov OEP, Environmentálny fond
  • Prednáška a diskusia – Novela zákona o majetku obcí a zákona o obecnom zriadení– JUDr. Eva Szabóová, podpredsedníčka AKÚS

 

Ešte raz vďaka všetkým organizátorom, hlavne pani Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, za pozvanie a účastníkom  a prednášajúcim za podnetné príspevky a diskusie.

 

Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie a budúcu spoluprácu medzi našimi asociáciami AKÚS a APÚMS SR.

Dátum vloženia: 26. 6. 2023 13:39
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 6. 2023 13:45

Partneri