APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Participácia 29.3.2022- Na občanoch záleží

Participácia - marec 2022

Vážení priaznivci participácie,

dovoľujeme si vás pozvať na ďalší diel vzdelávacieho online cyklu Na občanoch záleží, ktorý pre vás pripravuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI

Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť sa v rôznych formách poskytuje v dvoch podsystémoch – sociálnom a zdravotnom, ale absentuje integrovaný model starostlivosti. V súčasnosti tvoria zdravotná a sociálna starostlivosť dva separátne systémy s minimálnym vzájomným prepojením, tak v oblasti legislatívy, ako aj v oblasti priamej koordinácie.

Cieľom stratégie je kompenzácia dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby. Oba typy starostlivosti je nutné prepájať, lebo vznikli na základe zhoršeného zdravotného stavu osoby – čiže sa musia poskytovať aj zdravotné výkony. Stratégia by mala zabezpečiť kontinuitu a integráciu zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

(cit. Stratégia dlhodobej starostlivosti v SR)

 

Stratégia dlhodobej starostlivosti

  • Prečo a pre koho je dôležitá?
  • Ako stratégia vznikala?
  • Aký je výsledok stratégie?
  • S akou spoluprácou štátu a samosprávy stratégie počíta?
  • Aký má dopad na ľudí, ktorí využívajú sociálne služby zamerané na dlhodobú starostlivosť?

 

Príďte si vypočuť názory odborníkov na tvorbu a implementáciu Stratégie dlhodobej starostlivosti.

KEDY

29. 3. 2022

9:00 – 11:00

KDE

ZOOM/YOUTUBE

REGISTRAČNÝ LINK

https://forms.gle/r3QU6KzZ1HyC8r2d9

 

DISKUTOVAŤ BUDÚ:

Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov,

Milada Dobrotková, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR,

Zuzana Fabiánová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR,

Lýdia Brichtová, Sociofórum,

Katarína Fedorová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR,

zástupca Ministerstva zdravotníctva SR

 

Tešíme sa vás a budeme radi, ak posuniete informáciu o podujatí všetkým, pre ktorých je táto téma zaujímavá.

 

Ďakujeme, prajeme príjemné a úspešné dni.

 

Alena Petrželková

odborná konzultantka národného projektu

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík |

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

https://infoweb.minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png

Pribinova 2 | 812 72 Bratislava | Slovenská republika

Sídlo: Cukrová 14 | 813 39 Bratislava

tel.: + 421 2 509 44 979 | mobil: + 421 903 903 075

alena.petrzelkova@minv.sk | www.minv.sk

 

Dátum vloženia: 24. 3. 2022 13:29
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 3. 2022 13:31

Partneri