APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Pozvánka na participáciu v marci 2022

Pozvánka na participáciu v marci 2022 1

Prijmite pozvanie na ďalšie pokračovanie úspešného vzdelávacieho online cyklu Na občanoch záleží! A súčasne sa príďte dozvedieť, čo prinesie národný projekt Participácia 2.
Vo marci pokračujeme témou SAMOSPRÁVA A ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

POZVÁNKA

Vážené predstaviteľky a vážení predstavitelia samosprávy,

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti si Vás dovoľuje pozvať na naše/Vaše pravidelné utorky s participáciou. Prijmite pozvanie na ďalšie pokračovanie úspešného vzdelávacieho online cyklu Na občanoch záleží! A súčasne sa príďte dozvedieť, čo prinesie národný projekt Participácia 2.

Vo marci pokračujeme témou SAMOSPRÁVA A ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Zameriame na spôsob podpory ľudí so zdravotným postihnutím zo strany verejnej správy – čo robí štát a čo robia kraje, mestá a obce. Prinesieme príbehy lídrov organizácií, ktoré na Slovensku dlhodobo presadzujú záujmy ľudí so zdravotným postihnutím. Predstavíme príklady dobrej praxe z rôznych samospráv, ktoré spolupracujú s organizáciami a inštitúciami zaoberajúcimi sa zlepšovaním života občanov si zdravotným postihnutím. Sú prijaté princípy a opatrenia dostatočné na to, aby žili svoj život podľa svojich predstáv a kompenzujú obmedzenia, ktoré im prináša ich zdravotný stav? Akú úloha zohráva regionálna a miestna územná samospráva?

Prezentovať budú:

  • Iveta Mišová,  Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR
  • Andrea Madunová, Tibor Köböl,  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
  • Príklady dobrej praxe:
    • Obec Okoč
    •  Žilinský  samosprávny kraj

KEDY

15. MARCA 2022

9:00 – 11:00

KDE

ZOOM, YOUTUBE

REGISTRÁCIA

https://forms.gle/xMTxLZRqrfxgrXaa8

 

Tešíme sa na Vás a ďakujeme, že posuniete tento mail aj všetkým, ktorých téma participácie zaujíma.

Ďakujeme.

Alena Petrželková

odborná konzultantka národného projektu

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík |

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

https://infoweb.minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png

Pribinova 2 | 812 72 Bratislava | Slovenská republika

Sídlo: Cukrová 14 | 813 39 Bratislava

tel.: + 421 2 509 44 979 | mobil: + 421 903 903 075

alena.petrzelkova@minv.sk | www.minv.sk

Dátum vloženia: 10. 3. 2022 10:57
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 3. 2022 11:09

Partneri