APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

„PARTICIPUJÚCA SAMOSPRÁVA“ v rámci cyklu vzdelávania pre samosprávu „Na občanoch záleží“.

Na občanoch záleží

Zapojte sa s nami do podujatí v máji 2021, ktoré pre vás opäť pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej participácie.

PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA 2021!

MÁJ LÁSKY ČAS? MÁJ PARTICIPÁCIE ČAS!

 

Máj 2021 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti venuje participujúcej samospráve v rámci cyklu vzdelávania „Na občanoch záleží“. Je pre Vás pripravený báječný program na celý mesiac, ktorý otvorí veľmi veľa zaujímavých tém:

 

11. máj 2021 / KOMUNITY PRAXE

Ako sa budujú kapacity organizácií/inštitúcií? Kto ich buduje? Ako sa vlastne učíme participácii? Aké sú najvhodnejšie mechanizmy učenia sa? Ako nastaviť proces učiacich sa inštitúcií?

Na prvom májovom podujatí USV ROS predstaví participatívny prístup ku vzdelávaniu a program vzdelávania Učiace sa inštitúcie, postavený na princípoch budovania komunít praxe. Čo sú teda komunity praxe? Komunity praxe sú jedným z najefektívnejších modelov učenia sa.

 

18. máj 2021 / SAMOSPRÁVA PARTICIPUJE: PREČO? AKO? S KÝM?

Ako samospráva zapája občanov do spolurozhodovania a vytvára priestor pre vzájomný dialóg? Ako buduje vzťahy s verejnosťou v prospech kvalitnejších politík a lepšieho života v území?

Diskusia o tom, prečo je výhodné pre samosprávu zapájať občanov do spolurozhodovania. O verejnosti, ktorá je investorom verejných politík. O férových politikách, o úlohe a postavení samosprávy v participatívnych procesoch, ako aj o tom prečo by mala samospráva podporovať občiansku spoločnosť.

 

25. máj 2021 / PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA 2021

Ako dostať tému participácie do agendy verejnej správy prostredníctvom nových pracovných pozícií koordinátorov participácie? Ako získať prehľad o rôznych aspektoch participácie v samospráve?

Záver mesiaca patrí medzinárodnej konferencii Participácia, moja láska 2021!, realizovanej s českou organizáciou Participation Factory a zaujímavými hosťami zo Španielska.

Podujatie bude inšpiratívnou mozaikou blokov o participácii, ktorá vám ponúkne májovú ochutnávku príbehov o tom ,ako funguje participácia v praxi, aké mýty a predsudky sme si k participácii vytvorili, ale aj aké sú trendy doma i vo svete.

-- Čo je to participácia a prečo je pre mestá dôležitá?

-- Aké sú trendy participácie v ČR a SR?

-- Prečo je dôležité, aby štátna správa participovala?

-- Ako naučiť samosprávu a štátnu správu participovať?

-- Aký je vzťah participácie a investičných projektov?

-- Sú občianske technológie v procese zapájania verejnosti nevyhnutnosťou?

 

REGISTRÁCIA NA PODUJATIA

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSezh1B1flK2nF.../viewform

Máj lásky čas! Máj participácie čas! Máj náš spoločný čas!

Majte krásny máj 2021!

 

Tím NP Parti

Dátum vloženia: 5. 5. 2021 20:22
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 5. 2021 20:27
Autor: Admin

Partneri