APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Výročná XLVI. členská schôdza a jarný celoštátny odborný seminár STMOÚ ČR 19.-21.5.2024

Výročná XLVI. členská schôdza a jarný celoštátny odborný seminár STMOÚ ČR 19.-21.5.2024

V dňoch 19. - 21. mája 2024 zástupcovia našej asociácie prijali pozvanie Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., na výročnú XLVI. členskú schôdzu a jarný celoštátny odborný seminár STMOÚ ČR, ktoré se konali v Špindlerovom Mlýne, v kongresových priestoroch hotela Harmony Club Hotel.

Tohoto seminára sa zúčastnilo viac ako 240 tajomníkov z celej Českej republiky, ďalej zástupcovia mnohých inštitúcií, významných komerčných spoločností a ďalší odborníci, pôsobiaci v oblasti verejnej správy v ČR.  Súčasťou akcie bolo aj  pripomenutie  a oslava výročia 30 rokov od založenia STMOÚ ČR.

 

V mene prezidentky APÚMS SR RNDr. Denisy Bartošovej chceme veľmi pekne poďakovať za  pozvanie hlavne Ing. Janovi Holickému, MBA, predsedovi STMOÚ ČR a  konateľovi Ing. Ivovi Bělonohému za výbornú organizáciu.

Za asociáciu APÚMS SR sa zúčastnila delegácia v zložení  RNDr. Denisa Bartošová – prezidentka APÚMS SR, prednostka MsÚ Sereď,  Ing. Jaroslav Pagáč – viceprezident  APÚMS SR, prednosta MsÚ Trenčín,  Ing. Renáta Taranová – výkonná predsedníčka APÚMS SR a Ing. Vladimír Krčmárik, člen APÚMS SR a prednosta MsÚ Čadca.

Medzi STMOÚ ČR a APÚMS SR už roky funguje  vzájomná dlhodobá spolupráca, ktorá predstavuje účasť na odborných konferenciách, výmene  odborných  aj  osobných skúseností, vzájomné študijné pobyty  s tradíciou už viac ako 16 rokov, spoznávanie miestnej samosprávy, osobné kontakty, priateľstvá. Okrem kvalitného odborného programu sme mali možnosť spoznať aj zaujímavé  miesta horského mestečka Špindlerov Mlýn so zaujímavou históriou a tiež mnoho zaujímavých nových kolegov z Čiech a Moravy. Takisto sme mali možnosť spoznať kolegov z Lotyšska, ktorí sa tiež zúčastnili seminára ako delegácia ďalšieho zahraničného družobného partnera STMOÚ ČR.

Veríme, že vzájomnou podporou, skúsenosťami a nadšením prispejeme k ďalším rokom našej úspešnej vzájomnej spolupráce a nadviažeme na dlhodobé priateľstvá medzi českými a moravskými tajomníkmi a slovenskými prednostami.

Dátum vloženia: 24. 5. 2024 14:01
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 5. 2024 14:10

Partneri