APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

NKÚ SR - workshop na tému Sociálne podniky

NKÚ SR - workshop na tému Sociálne podniky

V nadväznosti na ústrednú tému našej jarnej konferencie APÚMS SR, ktorá sa konala v marci 2024, som prijala pozvanie v mene pani podpredsedníčky NKÚ SR, Ing. Henriety Crkoňovej, na workshop na tému Sociálne podniky, ktorý sa uskutočnil dňa 16. 4. 2024 na pôde NKÚ SR v Bratislave.

Workshop bol venovaný nedávnej kontrole sociálnych podnikov.

Predmetom workshopu boli:

- prezentácia záverov kontroly, ktorú NKÚ SR vykonal koncom roku 2023,

- prezentácia opatrení, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijalo na odstránenie       

   zistených nedostatkov a stavu ich plnenia,

- panelová diskusia na niektoré aktuálne výzvy v sociálnom podnikaní, ktoré boli kontrolou  

   identifikované,

- priestor na otázky a diskusiu všetkých účastníkov.

 

Výsledky kontroly, ktorú NKÚ SR vykonal koncom roku 2023, boli zverejnené webovej stránke NKÚ SR.

V prípade záujmu máte preto príležitosť oboznámiť sa detailnejšie so závermi kontroly, ktoré boli prezentované aj na workshope.

Link na tlačovú správu s možnosťou stiahnutia správy na konci textu:

Sociálne podnikanie ostáva stále veľkou výzvou, väčšina štátnych foriem podpory nefunguje - NKU - SR (gov.sk)

Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dátum vloženia: 2. 5. 2024 13:51
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2024 13:58

Partneri