APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil 20. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Termín uzatvorenia prihlášok je 31. 5. 2022

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022 – termín uzatvorenia prihlášok je 31. 5. 2022

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil 20. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.

JE VAŠOU PRIORITOU TRVALÉ ZLEPŠOVANIE VO VAŠEJ ORGANIZÁCII?

Zapojte sa do súťaže v oblasti kvality a preukážte svoju výnimočnosť prostredníctvom dosiahnutých výsledkov vo Vašej organizácii. Najlepšie organizácie môžu prostredníctvom súťaže ukázať svojim zákazníkom, ale i dodávateľom, partnerom a ostatným zainteresovaným stranám, že kvalitou svojich produktov alebo služieb a pozitívnym prístupom k zlepšovaniu a inováciám prevyšujú svojich konkurentov.

STE SPOLOČENSKY ZODPOVEDNOU ORGANIZÁCIOU?

Zapojte sa do súťaže v oblasti spoločenskej zodpovednosti a preukážte svoje spoločensky zodpovedné správanie. Spoločenská zodpovednosť je v súčasnosti považovaná za dôležitú konkurenčnú výhodu organizácie. A čo je nemenej dôležité, spoločenská zodpovednosť, to nie je téma alebo záležitosť iba súkromnej sféry, zodpovedné správanie sa týka aj verejného sektora.

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Najúspešnejšie organizácie v  súťaži si preberú prestížne ocenenia v oblasti kvality alebo spoločenskej zodpovednosti počas slávnostného vyhlásenia výsledkov.

Záväznú prihlášku do súťaže je potrebné doručiť úradu do 31. mája 2022. V prípade záujmu o  poskytnutie ďalších potrebných informácií o priebehu súťaže nás kontaktujte na kvalita@normoff.gov.sk, príp. telefonicky na tel. číslach 02/20 907 253, 252. Podrobnejšie informácie o možnosti zapojenia sa do súťaže nájdete na webovom sídle úradu v časti Kvalita

S pozdravom

JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD.

riaditeľka | odbor kvality a projektového riadenia

Štefanovičova 3 | 810 05  Bratislava | Slovenská republika

tel.: 02/20 907 250

anna.budiakova@normoff.gov.sk | www.unms.sk

 

Dátum vloženia: 6. 5. 2022 10:28
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 5. 2022 10:30

Partneri