APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Na občanoch záleží

Na občanoch záleží 1

Na občanoch záleží je názov nového vzdelávacieho programu pre samospravu - obce, mestá, mestské časti i samosprávne kraje. Aj keď nás druhá vlna pandémie zahnala do virtuálnych salónov a kabinetov, nevzdávame to. Už od decembra 2020 plánujeme, dizajnujeme a dolaďujeme nový program podujatí na rok 2021.
Pre tých, ktorí by chceli vedieť o participácii viac sme pripravili celoročný vzdelávací cyklus pre samosprávu, ktorý vám ponúkne šikovne namiešanú teória so živými príkladmi z praxe.

HOĎTE SA DO GALA, ZAČÍNAME!

Slávnostné otvorenie vzdelávacieho cyklu otvoríme panelovou diskusiou 02. 02. 2021 o 10.00 h na tému:

 

JE PARTICIPÁCIA V SAMOSPRÁVE TÉMOU DŇA?

Aké sú prínosy participácie? Ako participácia mení samosprávu? Prečo zapájať verejnosť a občanov do tvorby verejných politík? Čo potrebuje samospráva, aby začala participovať? Ale aj o tom, prečo otvárame celoročný vzdelávací cyklus pre samosprávu.

Moderuje: ĽUBOMÍRA BOROŠOVÁ, riaditeľka Regionálneho vzdelávacieho centra – Košice

Diskutujú:

  • MARTIN GIERTL, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  • MICHAL KALIŃÁK, riaditeľ Kancelárie ZMOS
  • DENISA BARTOŠOVÁ, prezidentka Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy - APUMS
  • JAROSLAV BAŠKA, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a zástupca Združenia SK8,
  • JÁN ŠURKALA, starosta obce Zborov.

 

VIAC O VZDELÁVACOM PROGRAME:

Participácia - ÚSV ROS, alebo zo samostatného materiálu Na občanoch záleží v prílohe mailu. 

REGISTRÁCIA NA VZDELÁVACIE PODUJATIA:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSehzHftZfL9Kj.../viewform

 

#participovaťnásbaví

#samosprávasamospráve
#príkladyzpraxe #troškuteóriektomu
#npparti2 #ogp

 

KDE NÁJDEME INFORMÁCIE O PODUJATIACH?

O tom, čo sa bude diať vás budeme informovať pravidelne. Vždy koncom mesiaca zverejníme podrobné informácie, detailný program o podujatiach v nasledujúcom mesiaci, kde spresníme tému, formáty podujatí a predstavíme prednášajúcich.

Facebook: https://www.facebook.com/Particip%C3%A1cia-%C3%9ASV-ROS-103255991784340/

alebo https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS/

kde budeme priebežne uverejňovať aktuálne informácie a správy. Informácie taktiež nájdete na našej web stránke úradu a tiež národného projektu NPPARTI https://www.minv.sk/?ros_np_participacia

Poznámka: diskusia bude spojená s možnosťou zasielať otázky z publika cez platformu www.sli.do #citizen.

Link na youtube kanál NP PARTI USV ROS na ktorom bude možné sledovať stream LIVE: https://www.youtube.com/channel/UC7hadOqtkSwd8ACTPh5CdUA

Dátum vloženia: 1. 2. 2021 13:27
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 2. 2021 13:29

Partneri