APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Participácia v novembri 2021

Participácia v novembri 2021 1

ÚSV ROS Vás pozýva na ďalšie zo vzdelávacích aktivít v mesiaci november 2021, ktorých témou je „Participácia a medziobecná spolupráca“.

ÚSV ROS Vás pozýva na ďalšie zo vzdelávacích aktivít v mesiaci november 2021, ktorých témou je „Participácia a medziobecná spolupráca“. Bude sa  diskutovať o skúsenostiach, aktuálnych trendoch, predstavia sa rôzne názory na spájanie obcí na Slovensku aj celoeurópskom kontexte. Zároveň budú ponúknuté príklady dobrej praxe a model progresívneho plá­novania rozvoja regiónov, ktorého význam raste nielen doma, ale v rámci celej Európy.

 

NOVEMBER 2021 – PARTICIPÁCIA A MEDZIOBECNÁ SPOLUPRÁCA

09. 11.2021          NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ (09:00 – 11:30, ZOOM)  Participácia a medziobecná spolupráca – expertná diskusia

Diskutovať budú:

  • Boris Tonhauser - CEMR - Rada európskych obcí a regiónov, Európska sekcia spojených miest a miestnych samospráv,
  • Gabriel Mihályi - sekcie verejnej správy Rady ZMOS, starosta obce Jesenské,
  • Antonín Lizner - Svazu měst a obcí České republiky,
  • Tomáš Černěnko – Inštitút správnych a bezpečnostných analýz na MV SR
  • Ján Ridzoň  - Sekcia OP Slovensko na MIRRI

 

23. 11. 2021         NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ (09:00 – 11:30, ZOOM)  Príklady dobrej praxe – vytváranie klastrov medziobecnej spolupráce

Budú predstavené témy:

  • Kde na Slovensku efektívne fungujú klastre obcí?
  • Ako vznika­jú? Aké sú ich reálne prínosy pre život v obciach?
  • Silné i slabšie stránky vytvárania klastrov spravova­nia menších obcí.

Registrácia: https://forms.gle/9GXiF6SHZ6PprXMu5

Je potrebné sledovať www.participacia.eu  a facebook Participácia – ÚSV ROS, kde včas nájdete termíny konania jednotlivých podujatí a registračný link. Podujatia prebiehajú online (ZOOM a YouTube). Archív všetkých videopodujatí je na www.participacia.eu. a YouTube kanáli NP PARTI USV ROS. Bližšie informácie o podujatiach: Silvia Ďurechová (silvia.durechova@minv.sk), Dominika Bellová (dominika.bellova@minv.sk).

 

Teší sa na Vás Tím NP Parti USV ROS

 

 

Dátum vloženia: 4. 11. 2021 18:18
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 11. 2021 18:25

Partneri