APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Participácia -máj 2022 TÉMA: SAMOSPRÁVA A PARTICIPÁCIA V RÁMCI POMOCI UKRAJINE.

Participácia -máj 2022 TÉMA: SAMOSPRÁVA A PARTICIPÁCIA V RÁMCI POMOCI UKRAJINE. 1

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI POKRAČUJE VO VZDELÁVACOM CYKLE PRE SAMOSPRÁVU A V MÁJI PRINÁŠA TÉMU: SAMOSPRÁVA A PARTICIPÁCIA V RÁMCI POMOCI UKRAJINE.

Vojna na Ukrajine. Udalosť, ktorá humanitárne spojila celé Slovensko. Stovky, neskôr tisíce a desaťtisíce žien, detí a ich starých rodičov u nás privítala otvorená náruč a snažili sme sa poskytnúť to najpotrebnejšie, hoci v improvizovaných podmienkach. Na Slovensku v rekordne krátkom začali fungovať prvé kontaktné body na hraniciach, dobrovoľníci, zbierky a distribúcia humanitárnej pomoci, pridávali sa občianske združenia, individuálni aktívni občania, spolky, obce, mestá, štát... 

  • Ako pomáhala a pomáha samospráva?
  • Aké je a aké má byť jej miesto v štruktúre tejto pomoci?

Ide o celospoločensky sledovanú tému a od začiatku útoku na Ukrajinu už ubehol istý čas, preto pociťujeme potrebu sa k tejto téme na, samosprávy a MNO vyjadriť, zhodnotiť systém pomoci a vniesť do nej relevantné informácie založené na reálnych skúsenostiach. 

V máji chystáme k téme niekoľko podujatí:

  • 10. MÁJA 2022 

NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ

Samospráva a krízová pomoc Ukrajine

REGISTRÁCIA: https://forms.gle/da8beosotCS4uWty6

 

  • 19. MÁJA 2022 

KABINET PARTICIPÁCIE

Participácia a pomoc Ukrajine

REGISTRÁCIA: https://forms.gle/fv2L9z5fxXuzjrdM7

 

  • 24. MÁJA 2022 

NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ

Samospráva a integrácia cudzincov

REGISTRÁCIA: https://forms.gle/da8beosotCS4uWty6

 

 

Ďakujem za Váš záujem o participáciu, veríme, že si podujatia pozriete a prosíme Vás o zaslanie pozvánky aj všetkým vo Vašom okolí, pre ktorých je táto zaujímavá.

Prajeme príjemný a úspešný deň!

Alena Petrželková

odborná konzultantka národného projektu

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík |

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

https://infoweb.minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png

Pribinova 2 | 812 72 Bratislava | Slovenská republika

Sídlo: Cukrová 14 | 813 39 Bratislava

tel.: + 421 2 509 44 979 | mobil: + 421 903 903 075

alena.petrzelkova@minv.sk | www.minv.sk

Dátum vloženia: 6. 5. 2022 10:31
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 5. 2022 10:36
Autor:

Partneri