APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Informačné stretnutie Národného kontaktného bodu SR CERV 2021-2027 s názvom „Možnosti čerpania finančných prostriedkov programu CERV 2021-2027

Informačné stretnutie Národného kontaktného bodu SR CERV 2021-2027 s názvom „Možnosti čerpania finančných prostriedkov programu CERV 2021-2027

Dňa 1.2.2024 bol zriadený Národný kontaktný bod Slovenskej republiky pre Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021-2027 (NKB SK – CERV 2021-2027) na MPSVaR SR, odbore horizontálnych princípov, oddelení projektov HP.

NKB SK – CERV 2021-2027 vznikol v snahe posilniť užívateľsky ústretovú prístupnosť a poskytovať  nestranné usmernenia, praktické informácie a pomoc v súvislosti so všetkými aspektmi programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021-2027.

Národný kontaktný bod  je určený pre žiadateľov o grant, zainteresované strany a prijímateľov, a to vo všetkých fázach programu.

V tejto súvislosti som prijala  pozvanie na informačné stretnutie Národného kontaktného bodu SR CERV 2021-2027 s názvom „Možnosti čerpania finančných prostriedkov programu CERV 2021-2027 - Národný kontaktný bod SK CERV 2021-2027“, ktoré sa konalo 26.apríla 2024 v Hoteli Bôrik v Bratislave

Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty:

Organizácie občianskej spoločnosti a iné zainteresované strany môžu požiadať o financovanie na iniciatívy zamerané na zapojenie občanov, rovnosť pre všetkých a ochranu a presadzovanie práv a hodnôt EÚ

Cieľom programu je podporovať a rozvíjať otvorené, demokratické, rovnocenné a inkluzívne spoločnosti založené na právach vychádzajúce zo zásad právneho štátu. Program zahŕňa dynamickú a silnú občiansku spoločnosť, ktorá podporuje demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a rozvíja bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti na základe spoločných hodnôt, spoločnej histórie a pamäti.

Pilier 1: Rovnosť, práva a rodová rovnosť: Podporuje práva, nediskrimináciu, rovnosť vrátane rodovej rovnosti a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a nediskriminácie.

Pilier 2: Angažovanosť a zapojenie občanov: Podporuje angažovanosť a zapojenie občanov do demokratického života Únie, výmenu medzi občanmi rôznych členských štátov a zvyšovanie informovanosti o spoločnej európskej histórii.

Pilier 3: Daphne: Bojuje proti násiliu vrátane rodovo motivovaného násilia a násilia páchaného na deťoch.

Pilier 4: Hodnoty Únie: Ochrana a presadzovanie hodnôt Únie.

 Poslanie Národného kontaktného bodu SR CERV 2021-2027 zahŕňa:

  1. Podpora pri podávaní žiadostí: NKB SK CERV 2021-2027 vám poskytne potrebné usmernenia a informácie o postupe pri podávaní žiadostí. Sme tu, aby sme vám pomohli zvládnuť každý krok procesu.
  2. Šírenie informácií: Budeme systematicky šíriť užívateľsky ústretové informácie a výsledky programu, aby sme vás udržali informovaných o všetkých relevantných aspektoch.
  3. Komunikácia s partnermi: NKB SK CERV 2021-2027 bude úzko spolupracovať s partnermi na rôznych úrovniach, aby zabezpečil efektívnu komunikáciu a súdržnosť v rámci programu.
  4. Odborná príprava: Poskytneme odbornú prípravu a podporu pre všetkých zainteresovaných, aby sme zabezpečili kvalitné vykonávanie projektov a programových aktivít.
  5. Formálne náležitosti: NKB SK CERV 2021-2027 vám poskytne potrebnú pomoc a usmernenia v súvislosti s formálnymi náležitosťami spojenými s programom.

Veríme, že vytvorenie Národného kontaktného bodu prinesie pozitívne zmeny a zvýši efektívnosť komunikácie v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021-2027.

 

Dátum vloženia: 2. 5. 2024 14:11
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2024 14:21

Partneri