APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Verejný obstarávateľ

APUMS SR sa pri obstarávaní tovarov a služieb pre projekt v rámci programu Európa pre občanov riadi nasledovne:

  • Obstaranie tovarov a služieb v hodnote do 20 000 EUR bez DPH vrátane výkonný predseda realizuje v súlade s § 9 ods.9 zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vykonaného a zaznamenaného prieskumu trhu u minimálne troch dodávateľov (telefonicky, faxom, cez cenové katalógy, reklamné letáky, písomné ponuky, internet). Prieskum trhu a výber najvhodnejšieho dodávateľa bude zaznamenaný v zápisnici podľa prílohy č. 1.
     
  • Výkonný predseda APÚMS SR zverejní v profile verejného obstarávateľa zriadeného na  zadávanie takejto zákazky v hodnote vyššej ako 1 000 EUR bez DPH najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním – použije vzor oznámenia o zadávaní zákazky podľa prílohy č. 2.

Verejný obstarávateľ

Príloha č. 1 - vyhodnotenie prieskumu.docx

Príloha č. 1 - vyhodnotenie prieskumu.docx.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,18 kB

Príloha č. 2 - oznámenie o zadávaní zákazky.docx

Príloha č. 2 - oznámenie o zadávaní zákazky.docx.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 130,87 kB

Oznámenie o zadávaní zákazky - autobus

Oznámenie o zadávaní zákazky - autobus.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,98 kB

Oznámenie o zadávaní zákazky

Oznámenie o zadávaní zákazky - služby hotela

Oznámenie o zadávaní zákazky - služby hotela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,38 kB

Oznámenie o zadávaní zákazky - víno

Oznámenie o zadávaní zákazky - víno.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,11 kB

námenie o zadávaní zákazky - autobus

námenie o zadávaní zákazky - autobus.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,98 kB

Oznámenie o zadávaní zákazky - služby hotela jeseň

Oznámenie o zadávaní zákazky - služby hotela jeseň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,37 kB

Oznámenie o zadávaní zákazky - marketing a propagácia

Oznámenie o zadávaní zákazky - marketing a propagácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,69 kB

Vyhodnotenie prieskumu trhu

Vyhodnotenie prieskumu - apr.2014

Vyhodnotenie prieskumu - apr.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,97 kB

Vyhodnotenie prieskumu - apr.2014- víno

Vyhodnotenie prieskumu - apr.2014- víno.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,29 kB

Vyhodnotenie prieskumu - apr.2014- autobus PO

Vyhodnotenie prieskumu - apr.2014- autobus PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,28 kB

Vyhodnotenie prieskumu - konferencia jeseň 2014

Vyhodnotenie prieskumu - konferencia jeseň 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,27 kB

Vyhodnotenie prieskumu - marketing a propagácia

Vyhodnotenie prieskumu - marketing a propagácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,5 kB

Partneri