APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

ROK 2016

-

Zasadnutie Rady APUMS SR zo dňa 3.2.2016

Pozvánka na radu - Beluša 2016

Prezenčná listina - Beluša 2016

Zápisnica a uznesenia z rady - feb2016

Program snemu a konferencie - do pozvánky

Návrh rozpočtu na rok 2016

Čerpanie rozpočtu 2015 - komentár

 

Zasadnutie Rady APUMS SR zo dňa 21.3.2016

Pozvánka na radu - Permon marec 2016

Prezenčná listina - rada-snem2016

MATERIÁLY - SNEM APÚMS SR 2016

Zápisnica a uznesenia z rady - mar2016

 

Zasadnutie Rady APUMS SR zo dňa 12.5.2016

Pozvánka na radu - Vyhne 2016

Prezenčná listina - rada_Vyhne2016

Čerpanie rozpočtu na rok 2016

Čerpanie rozpočtu 2016 - komentár

Prehľad-úhrad-členského a Vzdelávanie 2016

PROJEKT - Zavedenie manazerstva kvality

Zápisnica a uznesenia z rady - Vyhne_maj2016

 

Zasadnutie Rady APUMS SR zo dňa 10.8.2016

Pozvánka na radu - Modra 2016

Prezenčná listina - Modra 2016

Čerpanie rozpočtu na rok 2016

Čerpanie rozpočtu 2016 - komentár

Cestovné príkazy 2016

CENTIRE - prehľad k pohľadávke

Študijný pobyt aug 2016 - itinerar

Žiadosť - Preventista

Zapisnica a uznesenia rady - Modra2016

 

Zasadnutie Rady APUMS SR zo dňa 21.9.2016

Pozvánka na radu - Podbanské sept 2016

Zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu, že by rada nebola uznášania schopná.

 

Zasadnutie Rady APUMS SR zo dňa 26.10.2016

Pozvánka na radu - ATRIUM okt2016

Zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu neprítomnosti prezidenta a viceprezidentky

 

Zasadnutie Rady APUMS SR zo dňa 9.12.2016

Program - Rada APÚMS SR - BA 2016

Prezenčná listina Rada_dec2016

Zápisnica a uznesenia z rady - december 2016

Aktivity APÚMS SR v roku 2016

Návrh plánu aktivít APÚMS SR na rok 2017

Prehľad-úhrad-členského a konferencia okt2016

Čerpanie rozpočtu 2016 - komentár

Čerpanie rozpočtu na rok 2016 a schválená zmena

Partnerské hladiny - konferencia APUMS - marec 2017

Opis projektu MV SR_2016.11.15

Vzor memoranda k projektu MV SR

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 5. 2. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 2. 2016 0:00

Partneri