APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Prihlasovací formulár určený pre účastníkov

Vážené kolegyne, kolegovia, 

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy

v Slovenskej republike Vás pozýva na

„28“ ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR,

ktorá sa už tradične bude konať v Grand hoteli Permon Podbanské, v srdci Slovenska  v dňoch  21.-22.6.2021

 

Editovateľná návratka ku konferencii APÚMS SR-jún 2021

 

Prihláska na odbornú konferenciu - partneri

Potvrdzujeme svoju účasť na Odbornej konferencii APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-15.3.2019 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.
Ubytovanie si hradí účastník sám na recepcii hotela. Cena za ubytovanie v dvojposteľovej izbe je 47 €/osoba/noc a pri obsadení jednou osobou 86 €/ osoba/noc.
Účastnícky poplatok za dni 14.-15.3. majú generálni partneri a hlavní partneri zabezpečené bezplatne v rozsahu zvolenej partnerskej hladiny.
Ostatní partneri a aj generálni a hlavní partneri pre prihlásené osoby nad rámec partnerských hladín uhrádzajú nasledovný konferenčný poplatok
Vyberte jednu z možností:
Účastnícky poplatok bol poukázaný na účet APÚMS SR: 6929914001/5600 /SWIFT: KOMASK2X, IBAN: SK1956000000006929914001 vedený v Prima banke Slovensko a.s. /ako variabilný symbol uveďte IČO vysielajúcej organizácie a v informácii pre prijímateľa názov organ

označuje povinné pole.

Partneri