APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Prihláška za člena APUMS

Vážení uchádzači o členstvo v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR.

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zaujímať o členstvo v našej odbornej asociácii, ktorá veríme, Vám vo Vašej dôležitej práci bude prínosom. Tí, ktorí sú jej súčasťou niekoľko rokov, Vám iste tento status veľmi radi potvrdia.

V prípade Vášho kladného prístupu, či už nového alebo opätovného, k členstvu v Asociácii Vás prosíme o vyplnenie návratky a uhradenia členského príspevku na rok 2021, ktorý bol Radou asociácie schválený vo výške 150,00 €  na  kalendárny rok.

Návratka: P R I H L Á Š K A za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Editovateľná prihláška za člena APÚMS SR na rok 2020

 

Tešíme sa na Vás a na Vašu spoluprácu s nami v roku 2021!

 

Rada APÚMS SR

 

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová

                              Výkonná predsedníčka APÚMS SR

                              predseda@apums.sk 

                              Tel: +421 907 135 069

                                     +421 918 431 051

 

 

PRIHLÁŠKA za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Prihlasujem sa za člena Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike a uhrádzam členský príspevok na rok 2024 vo výške 150,- € na číslo účtu: IBAN: SK19 5600 0000 0069 2991 4001 vedený v Prima banke Slovensko a.s. /SWIFT: KOMASK
V prípade záujmu o účasť na Jarnej odbornej konferencii APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 21.-22.3.2024 ako člen Asociácie, je nevyhnutné mať členský poplatok na rok 2024 uhradený najneskôr do 28.02.2024.

označuje povinné pole.

Původní položky

Partneri