APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Prihláška za člena

Prihláška za člena

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

v nasledujúcich prílohách nájdete dokumenty potrebné pre členstvo v APÚMS SR:

 

 

Poznámka: Členský poplatok je v zmysle stanov potrebné uhradiť najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roku. 

Prihláška slúži ako doklad o úhrade. Zasielajú ju len noví členovia, resp. tí, ktorým boli zmenené kontaktné údaje. Návratku zasielajú všetci členovia.

Tu nájdete uznesenie Snemu APÚMS SR o výške členského príspevku na rok 2019:

 

Původní položky

Partneri