APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Rok 2017

-

Zasadnutie Rady APUMS SR dňa 7.12.2017

Pozvánka na Radu APUMS SR

Aktivity APÚMS SR v roku 2017

Návrh plánu aktivít APÚMS SR na rok 2018

Partnerské hladiny - konferencia APUMS - marec 2018

Čerpanie rozpočtu 1-11.2017 a zmena rozpočtu 2017

Prezenčná listina- dec2017

Zápisnica a uznesenia z rady - december 2017

 

Zasadnutie Rady APUMS SR dňa 18.10.2017

Pozvánka na radu - Permon okt 2017

Prezenčná listina_okt2017

Čerpanie rozpočtu 1 až 9_okt2017

Návrh programu a réžie osláv a konferencie - PERMON 2017

Menovací dekrét - M. Vereš

Nominácia za člena MV EVS_Peter Agh

Zápisnica KK_okt2017

Zápisnica a uznesenia z rady_okt2017

 

Zasadnutie Rady APUMS SR dňa 13.7.2017

Pozvánka na radu - Skalite jul 2017

Prezenčná listina_Skalite_2017

Zápisnica a uznesenia z rady - Skalite

Čerpanie rozpočtu 1-6-2017 - komentár

ROZPOČET APUMS SR 1-6-2017

RAMCOVY_PROGRAM_studijný_pobyt_APUMS_v_CR

Smernica o sociálnom fonde_2017

Smernica_o cestovných náhradách_2017

Prehľad-úhrad-členské a konferencia a seminar

Centire_Zmluva o spolupraci

 

Zasadnutie Rady APUMS SR dňa 29.3.2017

POZVANKA na rokovanie Rady APUMS SR_marec2017

Materiály na rokovanie Snemu APUMS SR_2017

Prehľad úhrad členského a konferenčných príspevkov

Prezenčná listina_Rada_marec2017

Zápisnica a uznesenia z rady - marec 2017

 

Zasadnutie Rady APUMS SR zo dňa 8.2.2017

Pozvánka na radu - Permon feb 2017

Prehľad-úhrad-členského a vzdelavanie

Inventarizácia majetku 2016

Návrh plánu aktivít APÚMS SR na rok 2017

Čerpanie rozpočtu 2016 a návrh na rok 2017_po rade

Čerpanie rozpočtu 2016 - komentár

Stanovy_APUMS_navrh na zmenu_po rade

Zásady hospodárenia APUMS_navrh na zmenu

Zápisnica a uznesenia _feb2017

Prezenčná listina_feb2017

 

 

 

 

Dátum vloženia: 7. 2. 2017 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 12. 2018 13:52

Partneri