APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Konferencia APUMS SR 2022

Prihláška na odbornú konferenciu APÚMS SR

Potvrdzujem svoju účasť na odbornej konferencii APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-13.10.2023 v hoteli Permon v Podbanskom.
Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na SK19 5600 0000 0069 2991 4001 vedený v Prima banka Slovensko a.s./ako variabilný symbol uveďte IČO vysielajúcej organizácie a do poznámky názov mesto/obec

označuje povinné pole.

Partneri