APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Konferencia APUMS SR 2022

Prihláška na odborný seminár APÚMS SR

Potvrdzujem svoju účasť na odbornom seminári APÚMS SR, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.-17.05.2024 v hoteli Termal vo Vyhniach.
Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na SK19 5600 0000 0069 2991 4001 vedený v Prima banka Slovensko a.s./ako variabilný symbol uveďte IČO vysielajúcej organizácie a do poznámky názov mesto/obec

označuje povinné pole.

Partneri