APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Správy


POZVÁNKA -Snem a odborná konferencia APÚMS SR

 

Vážené kolegyne, kolegovia, ctení partneri a hostia,

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy

v Slovenskej republike Vás pozýva na

„28“ ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR,

ktorá sa už tradične bude konať v Grand hoteli Permon Podbanské, v srdci Slovenska s bohatým odborným programom.

 

Pripravované témy odbornej konferencie:

  • Kybernetická bezpečnosť
  • Panelová diskusia: eGOV –  elektronizácia mestských a obecných úradov
  • Panelová diskusia: Odpadové hospodárstvo – riešenie bio a kuchynského odpadu, separovanie, kompostárne
  • Reforma verejnej správy na Slovensku
  • Detské ihriská po účinnosti novely zákona
  • Ako viesť Sčítanie  obyvateľov domov a bytov 2021
  • Efektívne riešenie exekúcii  
  • Participácia – zadania pre mesto a občianske projekty, tvorba verejných priestorov
  • Panelová diskusia: Vodozádržné opatrenia -príklady z praxe
  • Panelová diskusia: Parkovacia politika

Bližšie informácie nájdete v časti

POZVÁNKA na odborný seminár APÚMS SR

APÚMS SR pozýva svojich členov, ale aj iných záujemcov z miestej samosprávy na odborný seminár. Uskutoční sa v dňoch 11.-12.6.2015 v hoteli Termál /Vyhne/. Odborný program bude rozdelený do dvoch tematických okruhov. V tom prvom z okruhov sa účastníci dozvedia podrobnosti o riadení miestnej samosprávy a v druhom o príprave, priebehu a výstupoch obecného zastupiteľstva. 

POZVANKA_odborný seminar_Vyhne_jun_2015

Návratka - seminár 2015

Manažérske vzdelávanie prednostov

FotoPrvé tréningy s názvom Proces riadenia zmien v rámci nového projektu Manažérskeho vzdelávania prednostov na roky 2015 až 2019 majú prednostovia úspešne za sebou. Cieľom tréningov bolo prehĺbiť poznatky o organizačných zmenách a ich riadiacich aspektoch a precvičiť si v procese organizačných zmien kľúčové úlohy manažéra.

Fotogaléria z tréningov 

APÚMS SR má svoj Snem a odbornú konferenciu úspešne za sebou

Listina signatáraV dňoch 12.-13.3.2015 sa konal Snem APÚMS SR spoločne s odbornou konferenciou. Asociácia zaznamenala za 23 rokov existencie historicky najvyšší počet svojich členov, stala sa signatárom Charty kvality SR, prijala strategické priority na nasledujúce volebné obdobie, schválila projekt manažérskeho vzdelávania prednostov na roky 2015 až 2019 a tiež plán aktivít na rok 2015. Kvalitný odborný program, príjemná atmosféra a výborné organizačné zabezpečenie prispeli k tomu, že účastníci odchádzali domov spokojní a s množstvom užitočných informácií.

Podpis Charty kvality SR Podpis Charty kvality SR predsednictvo snemu

Viac o pristúpení APÚMS SR k Charte kvality nájdete tu

Fotogaléria zo Snemu a odbornej konferencie APÚMS SR

 

POZVÁNKA -Snem a odborná konferencia APÚMS SR

"Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy"

 

APÚMS SR srdečne pozýva svojich členov, nečlenov a sympatizantov na Snem a odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 12. - 13. 3. 2015 v Grand hoteli Permon (Podbanské). Podrobnosti o odbornom programe, organizačné pokyny a návratku k tomuto nášmu najvýznamnejšiemu podujatiu v roku 2015 nájdete v prílohe.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v príjemnej atmosfére.

pozvanka - Snem a konferencia APUMS SR 2015

navratka - Snem a konferencia APUMS SR 2015


PF 2015 

APUMS

                    odborná konferencia APÚMS SR

"Zosúladenie rodinného a pracovného života"EU

V dňoch 7. - 10. 10. 2014 sa uskutočnila v poradí tretia tohtoročná konferencia APÚMS SR, ktorá bola súčasťou projektu Európa pre občanov.

Prvé dva dni sa konali v Ostrave a ďalšie dva dni v Podbánskom. Verejná časť konferencie v Ostrave ponúkla účastníkom najmä možnosť aktívne diskutovať v rámci workshopov na témy, ktoré korenšpondovali s obsahom projektu. Neverejná časť poskytla účastníkom formou prezentácií možnosť získať nové informácie o legislatíve, nových trendoch a službách zamerných na miestnu samosprávu. Fotogalériu z Ostravy nájdete tu: a z Podbanskeho tu:

 

APUMS

Vážené kolegyne, kolegovia, vážení predstavitelia úradov miestnej samosprávy v SR, vážení občania SR

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR má za sebou 23 ročnú históriu. Za toto obdobie aktívne napomáhala svojim členom, ale i ostatným prednostom na obecných a mestských úradoch predovšetkým v ich odbornom raste, odbornej príprave na zvládnutie náročných úloh vo verejnej správe v prospech jej kvalitného fungovania pre občanov.

Je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán. Svoju činnosť riadi v zmysle stanov, ktoré naposledy boli upresnené a schválené na Sneme APÚMS v marci roku 2007.

Asociácia je jednotnou profesnou organizáciou, s cieľom spoločne riešiť najmä otázky zákonného postavenia funkcie prednostov na mestských či obecných úradoch, byť partnerom ostatným združeniam a organizáciám pôsobiacich vo verejnej správe, ale najmä ZMOS, Unie miest Slovenska, AKE SR, Združenie HK SR i ďalším.

Pre tieto organizácie naša asociácia ponúka svoj odborný potenciál a pomoc pri riešení najdôležitejších úloh najmä v dnešnom období po prenose kompetencií zo štátnej správy na samosprávu a po fiškálnej decentralizácii.
APÚMS má za obdobie svojej existencie dlhodobé skúsenosti z oblasti medzinárodnej spolupráce.

Je riadnym členom UDITE a ICMA. V poslednom období sa zameriavame predovšetkým na spoluprácu s podobnými združeniami v zahraničí, ale najmä v okolitých štátoch – Česká republika, Maďarsko i ďalšie, ktoré sa nachádzajú v obdobnej etape vývoja ako naša republika.

Otvorením tejto webovej stránky sledujeme cieľ, aby o našej činnosti mali čo najpodrobnejšie informácie predovšetkým predstavitelia samosprávy, mestské a obecné úrady i ďalšie záujmové združenia pôsobiace vo verejnej správe.

 


 

Původní položky

Partneri