APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

UDALOSTI

Archív pozvánok

Manažérske vzdelávanie prednostov- september 2020

Dátum: 3. 7. 2020

Milí členovia asociácie,

dovoľujeme si vás opäť pozvať na tradičné a obľúbené manažérske vzdelávanie prednostov územnej samosprávy vrámci plánovaného obdobia vzdelávania na roky 2019-2023.

Odborná konferencia APÚMS SR -marec 2020 1

Odborná konferencia APÚMS SR -19.-20.3.2020- ZRUŠENÁ!

Dátum: 11. 2. 2020

Vážené kolegyne, kolegovia, ctení partneri a hostia,
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
v Slovenskej republike Vás pozýva na
„28“ ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR,
ktorá sa už tradične bude konať v Grand hoteli Permon Podbanské, v srdci Slovenska s bohatým odborným programom.

Manažérske vzdelávanie prednostov 1

Manažérske vzdelávanie prednostov

Dátum: 7. 1. 2020

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
Vás pozýva na tréning v rámci vzdelávacieho projektu Manažérske vzdelávanie prednostov úradov
v termíne:
03.-05.02.2020
17.-19.02.2020
19.-21.02.2020

Na prihlásenie vyplňte návratku:
https://www.apums.sk/navratka/

Pre administratívne potreby si ju môžete vytlačiť z priloženej prílohy.

Jesenná odborná konferencia APÚMS SR - 2.-3.10.2019 1

Jesenná odborná konferencia APÚMS SR - 2.-3.10.2019

Dátum: 6. 9. 2019

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR pozýva svojich členov, nečlenov, hostí a partnerov na Snem a odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 2.-3.10.2019 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.

Tešíme sa na vašu početnú účasť!

PRACOVNO KONZULTAČNÉ STRETNUTIE PREDNOSTOV ÚRADOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Dátum: 4. 4. 2019

V termíne 14. – 15.mája 2019 sa uskutoční pracovné stretnutie prednostov úradov miestnej samosprávy v Hoteli Sitno vo Vyhniach. Organizačným garantom podujatia je RVC Trnava pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice so sídlom v Trnave, Mgr. Briestenská (kontakt v pozvánke).

POZVÁNKA NA SNEM A ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR 1

POZVÁNKA NA SNEM A ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR

Dátum: 12. 2. 2019

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR pozýva svojich členov, nečlenov, hostí a partnerov na Snem a odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 13.-15.3.2019 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.
Program Snemu APÚMS SR a program odbornej konferencie s organizačnými pokynmi nájdete v priloženej pozvánke.

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE - MODEL CAF

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE - MODEL CAF

Dátum: 5. 2. 2019

Od marca 2015 sa stala APÚMS SR signatárom Charty kvality Slovenskej republiky a v úsilí prinášať do našich miest a obcí kvalitu poskytovaných služieb a kvalitný život pre občanov pokračuje. Pozývame záujemcov z radov miestnych samospráv na školenie "Využitie modelu CAF v organizáciách miestnej samosprávy“, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 27. februára 2019 na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Podrobnosti nájdete v prílohách.

POZVÁNKA NA MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV

Dátum: 28. 12. 2018

Milé kolegyne a kolegovia,
v rámci projektu manažérskeho vzdelávania prednostov vás pozývame na tréning Organizácia vlastnej práce - "time management" a Situačné vedenie. Všetko dôležité z hľadiska podrobného obsahu a organizácie tréningov nájdete v priloženej pozvánke. Vyplnenú záväznú návratku o úhrade poplatku, ktorú tiež nájdete v prílohe pošlite najneskôr do 31.1.2019 na e-mailovú adresu predseda@apums.sk.

POZVÁNKA NA ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR

Dátum: 13. 9. 2018

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR pozýva svojich členov i nečlenov /primátorov, starostov, prednostov, .../ a svojich hostí a partnerov na Odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 11.-12.10.2018 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.
Program odbornej konferencie s organizačnými pokynmi nájdete v priloženej pozvánke.

POZVÁNKA na manažérske vzdelávanie prednostov

Dátum: 16. 7. 2018

Kultúra inštitúcie a diplomatický protokol je názov najbližších troch tréningov manažérskeho vzdelávania prednostov. Všetky sa budú konať v mesiaci september v Grand hoteli Permon v konferenčnej miestnosti na 5.poschodí. Podrobnosti o cieľoch a tézach tréningov, ako aj organizačné pokyny, ceny a termín na prihlásenie sa nájdete v priloženej pozvánke a záväznej návratke.

POZVÁNKA NA 104. VÝROČNÚ KONFERENCIU ICMA  1

POZVÁNKA NA 104. VÝROČNÚ KONFERENCIU ICMA

Dátum: 24. 6. 2018

Pozývame záujemcov z radov členskej základne APÚMS SR na 104. výročnú konferenciu ICMA. Uskutoční sa 23. až 26. septembra 2018 v USA, v meste Boltimore, štát Maryland. Bohatý odborný program, možnosť výmeny skúseností a získanie nových informácií, vedomostí a priateľstiev je určite lákavá ponuka. Podrobný program a organizačné pokyny nájdete v prílohe.

POZVÁNKA na výmenný študijný pobyt - SPIŠ 2018 1

POZVÁNKA na výmenný študijný pobyt - SPIŠ 2018

Dátum: 12. 6. 2018

Druhý augustový týždeň sa už tradične spája s výmenným študijným pobytom prednostov a tajomníkov. Tentokrát ho organizuje APÚMS SR a uskutoční sa v dňoch 8.8. až 12.8.2018 na Spiši. Očakávame návštevu 15 tajomníkov STMOU ČR a aj vy im môžete robiť spoločnosť. Kde všade môžete ísť, čo všetko sa môžete dozvedieť, čo uvidieť a čo príjemné prežiť nájdete v priloženom programe.

POZVÁNKA - MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 1

POZVÁNKA - MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Dátum: 18. 5. 2018

Pozývame vás na Medzinárodnú konferenciu o spoločenskej zodpovednosti, ktorej partnerom je aj APÚMS SR. Uskutoční sa 29.-30.5.2018 v Aula Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave. Motto: "Chceme byť nielen konkurencieschopní a dôveryhodní, ale aj osožní pre spoločnosť" vystihuje jej hlavný cieľ. Prinesie informácie, princípy a dobré praxe, ktoré by mali prispieť k zefektívneniu činnosti územných samospráv na ceste za skvalitnením práce pre občanov v mestách a obciach a pre celú spoločnosť. Podrobnosti o odbornom a sprievodnom programe a organizačné pokyny nájdete v priloženej pozvánke.
APÚMS SR je signatárom Charty kvality. Diplom nám bol udelený Národným programom kvality Slovenskej republiky v marci 2018.

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR APÚMS SR 1

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR APÚMS SR

Dátum: 18. 4. 2018

Mesiac máj je nie len mesiacom lásky, ale aj mesiacom, kedy APÚMS SR pripravuje pre svojich členov a nečlenom príležitosť zmúdrieť, naučiť sa nové veci, prekonzultovať všeličo možné i nemožné a stať sa aktívnou súčasťou odborného seminára. Bude sa konať v dňoch 23.-24.5.2018 v hoteli Sitno. Lektorom a konzultantom seminára bude doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

POZVÁNKA NA SNEM A ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR 1

POZVÁNKA NA SNEM A ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR

Dátum: 13. 2. 2018

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR pozýva svojich členov i nečlenov /prednostov/ a svojich hostí a partnerov na Snem a odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 15.-16.3.2018 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.
Program Snemu APÚMS SR a program odbornej konferencie s organizačnými pokynmi nájdete v priloženej pozvánke.

POZVÁNKA NA MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV

Dátum: 20. 12. 2017

Motivácia, sebamotivácia, stimulácia a budovanie tímov je témou pripravovaného manažérskeho vzdelávania prednostov. Cieľom troch tréningov bude najmä poskytnúť použiteľné podnety a nástroje na aplikáciu motivačných metód a precvičiť si zručnosti vedúce k sebamotivácií, k motivácii, k stimulácii a k budovaniu tímov v podmienkach miestnych samospráv. Viac informácií nájdete v prílohách.

POZVÁNKA NA OSLAVY 25. VÝROČIA VZNIKU APÚMS SR A ODBORNÚ KONFERENCIU

POZVÁNKA NA OSLAVY 25. VÝROČIA VZNIKU APÚMS SR A ODBORNÚ KONFERENCIU

Dátum: 21. 9. 2017

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy pozýva svojich členov i nečlenov /prednostov/ a svojich hostí partnerov na oslavy 25. výročia vzniku APÚMS SR spojené s odbornou konferenciou. Uskutočnia sa v dňoch 18.-20.10.2017 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.

POZVÁNKA NA KOMUNÁLNY MANAŽMENT 2017

Dátum: 14. 9. 2017

Dňa 26.9.2017 sa bude konať v Bratislave tradičná odborná konferencia KOMUNÁLY MANAŽMENT. APÚMS SR sa stala jej mediálnym partnerom. Konferencia prinesie veľa inšpiratívnych príspevkov smerujúcich k vyššej kvalite života v našich mestách a obciach. Všetko potrebné, čo sa týka obsahového zamerania a odbornej stránky konferencie nájdete ďalej.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU ICMA DO USA

Dátum: 2. 7. 2017

Ihned po našej slávnostnej a odbornej konferencii APÚMS SR /18.20.10.2017/ sa uskutoční aj výročná konferencia ICMA v San Antóniu /USA/. V termíne 22.-25.10.2017 sa stretnú delegáti z členských organizácií a členovia ICMA na v poradí 103. výročnej konferencii ICMA. AMÚMS SR má možnosť na konferenciu delegovať svojich dvoch zástupcov.

POZVÁNKA NA MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV

Dátum: 22. 6. 2017

Pozývame všetkých záujemcov a nadšencov o manažérske vzdelávanie prednostov na tréning s názvom "Marketing samospráv, komunikácia s občanmi a verejné stretnutia". V mesiaci september sa uskutočnia tri samostatné tréningy, ktorých lektorom bude Mgr. Ladislav Briestenský. Čo je cieľom a aké sú tézy tréningov spolu s organizačnými pokynmi sa dozviete z priloženej pozvánky.

Udalosti - pozvánky

Partneri