APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

XLIV. členská schôdza a jarný celoštátny odborný seminár STMOÚ ČR

XLIV. členská schôdza a jarný celoštátny odborný seminár STMOÚ ČR

V dňoch 23. - 25. apríla 2023 zástupcovia našej asociácie prijali pozvanie Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., na XLIV. členskou schôdzu a jarný celoštátny odborný seminár STMOÚ ČR, ktoré se konali v Olomouci, v kongresových priestoroch hotelu NH Collection Olomouc Congress.

Seminára sa zúčastnilo viac ako 180 tajomníkov z celej Českej republiky, ďalej zástupcovia mnohých inštitúcií, významných komerčných spoločností a ďalší odborníci, pôsobiaci v oblasti verejnej správy v ČR.

V mene prezidentky APÚMS SR RNDr. Denisy Bartošovej chceme veľmi pekne poďakovať za  pozvanie hlavne Ing. Janovi Holickému, MBA, predsedovi STMOÚ ČR a  konateľovi Ing. Ivovi Bělonohému za výbornú organizáciu.

Za asociáciu APÚMS SR sa zúčastnila delegácia v zložení  RNDr. Denisa Bartošová – prezidentka, Ing. Renáta Taranová – výkonná predsedníčka , Ing. Dáša Jakubíková – člen RADY APÚMS SR, prednostka MsÚ Partizánske a Ing. Mária Koprdová, členka APÚMS SR a vedúca kontrolnej komisie, prednostka MsÚ, MČ Bratislava - Devínska Nová Ves.

Medzi STMOÚ ČR a APÚMS SR už roky funguje  vzájomná dlhodobá spolupráca, ktorá predstavuje účasť na odborných konferenciách, výmene  odborných  aj  osobných skúseností, vzájomné študijné pobyty  s tradíciou už viac ako 15 rokov, spoznávanie miestnej samosprávy, osobné kontakty, priateľstvá. Okrem kvalitného odborného programu sme mali možnosť spoznať aj zaujímavé  miesta nádherného mesta Olomouc s dlhoročnou históriou a tiež mnoho zaujímavých nových kolegov z Čiech a Moravy.

Veríme, že vzájomnou podporou, skúsenosťami a nadšením prispejeme k ďalším rokom našej úspešnej vzájomnej spolupráce.

Dátum vloženia: 16. 5. 2023 8:35
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 5. 2023 8:49

Partneri