APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

ODBORNÁ KONFERENCIA APÚMS SR "Zosúladenie rodinného a pracovného života"

V dňoch 7. - 10. 10. 2014 sa uskutočnila v poradí tretia tohtoročná konferencia APÚMS SR, ktorá bola súčasťou projektu Európa pre občanov.

logoPrvé dva dni sa konali v Ostrave a ďalšie dva dni v Podbánskom. euVerejná časť konferencie v Ostrave ponúkla účastníkom najmä možnosť aktívne diskutovať v rámci workshopov na témy, ktoré korenšpondovali s obsahom projektu. Neverejná časť poskytla účastníkom formou prezentácií možnosť získať nové informácie o legislatíve, nových trendoch a službách zamerných na miestnu samosprávu. Fotogalériu z Ostravy nájdete tu: a z Podbanskeho tu:

 

fotoVážené kolegyne, kolegovia, vážení predstavitelia úradov miestnej samosprávy v SR, vážení občania SR

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR má za sebou 23 ročnú históriu. Za toto obdobie aktívne napomáhala svojim členom, ale i ostatným prednostom na obecných a mestských úradoch predovšetkým v ich odbornom raste, odbornej príprave na zvládnutie náročných úloh vo verejnej správe v prospech jej kvalitného fungovania pre občanov.

Je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán. Svoju činnosť riadi v zmysle stanov, ktoré naposledy boli upresnené a schválené na Sneme APÚMS v marci roku 2007.

Asociácia je jednotnou profesnou organizáciou, s cieľom spoločne riešiť najmä otázky zákonného postavenia funkcie prednostov na mestských či obecných úradoch, byť partnerom ostatným združeniam a organizáciám pôsobiacich vo verejnej správe, ale najmä ZMOS, Unie miest Slovenska, AKE SR, Združenie HK SR i ďalším.

Pre tieto organizácie naša asociácia ponúka svoj odborný potenciál a pomoc pri riešení najdôležitejších úloh najmä v dnešnom období po prenose kompetencií zo štátnej správy na samosprávu a po fiškálnej decentralizácii.
APÚMS má za obdobie svojej existencie dlhodobé skúsenosti z oblasti medzinárodnej spolupráce.

Je riadnym členom UDITE a ICMA. V poslednom období sa zameriavame predovšetkým na spoluprácu s podobnými združeniami v zahraničí, ale najmä v okolitých štátoch – Česká republika, Maďarsko i ďalšie, ktoré sa nachádzajú v obdobnej etape vývoja ako naša republika.

Otvorením tejto webovej stránky sledujeme cieľ, aby o našej činnosti mali čo najpodrobnejšie informácie predovšetkým predstavitelia samosprávy, mestské a obecné úrady i ďalšie záujmové združenia pôsobiace vo verejnej správe.

 

Dátum vloženia: 11. 4. 2014 12:13
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:11
Autor: Správce Webu

Partneri