APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

„Na občanoch záleží“- september 2021

„Na občanoch záleží“- september 2021 1

Pokračujeme vo vzdelávaní pre samosprávy „Na občanoch záleží“, tentokrát na tému Participácia a mobilita.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračuje i na jeseň 2021 vo vzdelávaní pre samosprávu v rámci programu „Na občanoch záleží“. ÚSV ROS otvorí niekoľko tematických oblastí: Participácia a mobilita (september 2021), Participácia a verejné priestory (október 2021), Participácia a medziobecná spolupráca (november 2021). Na podujatiach sa dozviete, ako je možné efektívne zapájať obyvateľov miest a obcí do jednotlivých rozhodovacích procesov.

Mesiac september 2021 bude venovaný  téme  MOBILITA, ktorá je čoraz výraznejšie ovplyvňovaná nárastom osobnej automobilovej dopravy a stáva sa jedným z najpálčivejších problémov, a to nielen v mestskom prostredí vnútri jasne vymedzených hraníc, ale často aj v jeho bezprostrednom okolí.  

 

Najbližšie podujatie pre zamestnancov i volených predstaviteľov samospráv je pripravované na:

 

14. 09. 2021  Participácia a mobilita (online na ZOOM)

PROGRAM : 

09:00 – 09:05  Úvod

09:00 – 09:40  Podpora udržateľnej mobility - Príprava Zákona o verejnej osobnej doprave (zameraný na samosprávy a participatívny proces),

                        Michal Hladký Ministerstvo dopravy a výstavby SR

09:40 – 10:00  Plán obnovy a odolnosti - Nabíjacie stanice pre samosprávy,

Adrián Krajňák, Ministerstvo hospodárstva SR

10:00 – 10:30  Národná stratégia cyklistickej dopravy a cykloturistiky SR s prepojením na “rýchle riešenia” pre samosprávy

Peter Kľučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

10:30 – 11:50  Dobrý príklad z praxe: Cyklistika v meste - verejné stretnutia ohľadom cyklodopravy

Juraj Gubáni - zástupca primátora, Senec

 

Prihlasovacie údaje na ZOOM  Vám budú zaslané deň pred konaním podujatia po zaregistrovaní sa v priloženom linku.

Registrácia : https://forms.gle/R72LxusYQwpV6jbx9

 

Je potrebné sledovať www.participacia.eu  a facebook Participácia – ÚSV ROS, kde včas nájdete termíny konania jednotlivých podujatí a registračný link. Podujatia prebiehajú online (ZOOM a YouTube). Archív všetkých videopodujatí venovaných participácii nájdete na www.participacia.eu. a YouTube kanáli NP PARTI USV ROS. Bližšie informácie o podujatiach: Silvia Ďurechová (silvia.durechova@minv.sk), Dominika Bellová (dominika.bellova@minv.sk).

Tešíme sa na Vašu účasť.

Tím NP Parti

Dátum vloženia: 13. 9. 2021 14:14
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 9. 2021 14:17

Partneri