APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

SIOX s.r.o. - System Integration & Optimization eXperts

SIOX s.r.o. - System Integration & Optimization eXperts 1

Kontakt : Ing. Branislav Sekera, PhD.
Email : branislav.sekera@siox.sk
Mobil : +421 905 981 875
Adresa : Štefánikova 26, 917 01 Trnava

Spoločnosť SIOX je pre mestá dodávateľom monitorovacieho riešenia SIOX-ABREM©Monitoring Municipal, ktoré v rámci rozvoja miest sa využíva pri výraznom zefektívnení správy pohľadávok a administrácie úradu v rámci koncepcie Digital CITY/Smart CITY.

Riešenie sa využíva najmä:

a, pri monitoringu pohľadávok samospráv v oblastí daní, odpadov, pokút, vystavených faktúr, pohľadávok vyplývajúcich zo zmlúv atď.

b, pri aktualizácii informácií o daňovníkoch a obchodných partneroch, ako aj pri aktualizácii údajov podnikateľských subjektov t.j. právnických a fyzických osôb.

Na základe nášho riešenia mestá získavajú informácie nie len verejne dostupné, ale aj verejne nedostupné, na ktoré je možné v zmysle príslušných zákonov SR a EÚ aplikovať výnimku zo spracúvania/ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a tretej strany. Toto riešenie ako jediné na Slovensku spĺňa zákon o ochrane osobných údajov, daňového tajomstva ako aj smernicu GDPR, pretože pracuje bez prístupu druhej strany k dátam. Takže toto riešenie poskytuje aj informácie mestskému úradu, takého druhu, ktoré sú mu inak prakticky nedostupné.

c, zároveň toto riešenie využívajú mestá aj pri monitoringu zriadených a zrušených prevádzok, ktoré spadajú pod príslušný mestský úrad. Túto funkcionalitu úrady využívajú na oddeleniach komunálneho odpadu, oddeleniach životného prostredia a oddeleniach kultúry.

Presnosť informácií je nevyhnutnou podmienkou pri efektívnom využívaní mestských informačných systémov a ich aplikácií, pretože aké presné údaje má úrad s takou efektivitou pracuje IS mesta.

Dátum vloženia: 3. 12. 2021 14:27
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 3. 2022 12:18
Autor: Správce Webu

Komerční partneri

Partneri