Navigácia

Obsah

UDALOSTI

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

OZNAM O ZRUŠENÍ KONFERENCIE APÚMS SR- 19.-20.3.2020

Opatrenia pred nežiadúcim šírením vírusového ochorenia COVID-19 celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

TLAČOVÁ SPRÁVA- Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy financovaného prostredníctvom Operačného programu Efektívny verejná správa celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Odborná konferencia APÚMS SR marec 2020

Vážené kolegyne, kolegovia, ctení partneri a hostia,
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
v Slovenskej republike Vás pozýva na
„28“ ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR,
ktorá sa už tradične bude konať v Grand hoteli Permon Podbanské, v srdci Slovenska s bohatým odborným programom.

Pripravované témy odbornej konferencie:
- Kybernetická bezpečnosť
- Panelová diskusia: eGOV – elektronizácia mestských a obecných úradov
- Panelová diskusia: Odpadové hospodárstvo – riešenie bio a kuchynského odpadu, separovanie, kompostárne
- Reforma verejnej správy na Slovensku
- Detské ihriská po účinnosti novely zákona
- Ako viesť Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
- Efektívne riešenie exekúcii
- Participácia – zadania pre mesto a občianske projekty, tvorba verejných priestorov
- Panelová diskusia: Vodozádržné opatrenia -príklady z praxe
- Panelová diskusia: Parkovacia politika

Bližšie informácie nájdete na:
https://www.apums.sk/udalosti/pozvanky/

celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Odborná konferencia APÚMS SR Október 2019

V dňoch 2.-3. Októbra 2019 sa konala konferencia prednostov územnej samosprávy , ktorá zaujala svojou odbornosťou nielen svojich členov ale aj partnerov a prednášajúcich. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Marian Tumma
#

ODBORNÁ KONFERENCIA APÚMS SR - MAREC 2019

V dňoch 13.-15.3.2019 sa v priestoroch Grand hotela Permon konala tradičná Odborná konferencia APÚMS SR. Rozdelená bola do troch samostatných blokov a v rámci nej odznelo celkom 18 prezentácií. Odborný program prilákal do konferenčnej sály 73 prednostov, 14 čestných členov, 21 hostí a iných účastníkov zo samosprávy. Na konferencii sa predstavilo propagáciou svojich produktov a služieb aj 26 partnerských organizácií. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor:

ANKETA K TÉMAM ODBORNÉHO SEMINÁRA

Milé kolegyne a kolegovia,

už v súčasnosti je štádiu príprava odborného semináru, ktorý sa bude konať 14.-15.5.2019 v hoteli Sitno /Vyhne/. Jednou z tém bude diplomatický protokol a ďalšie dve si prosím vyberte z ponúknutých šiestich tém v nasledovnej ankete. Šesť anketových tém na odborný seminár nám ponúkol doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., ktorý bude aj ich lektorom. celý text

ostatné, Apums | 5. 3. 2019 | Autor:
#

MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV - FEBRUÁR 2019

V mesiaci február sa v Grand hoteli Permon uskutočnili tri trojdňové tréningy v rámci projektu Manažérske vzdelávanie prednostov. Každý z tréningov bol rozdelený na dve časti, pričom tá prvá sa venovala nácviku zručností a prehlbovaniu vedomostí v Organizácii vlastnej práce – „time management‟ a druhá bola zameraná na Situačné vedenie. Celkovo sa tréningov zúčastnilo 32 účastníkov, ktorí vytvorili výbornú priateľskú atmosféru. celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:
#

"APUMSÁCKY MIKULÁŠ 2018"

Tentokrát Mikuláš so svojou družinou zavítal do Záhradného centra KULLA v Bratislave už 4.12.2018. Práve tu sa už v duchu dlhoročnej tradície zišli prednostovia mestských obecných a miestnych úradov pri výbornej kapustnici, zabíjačkových špecialitách a najmä v harmonickej a priateľskej atmosfére. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor:
#

ODBORNÁ KONFERENCIA APÚMS SR 2018

Prednostovia mestských, miestnych a obecných úradov z celého Slovenska využili ostatnú predvolebnú príležitosť na získanie nových informácií, vzdelávanie a stretnutie sa s kolegami. Bolo to pri príležitosti odbornej konferencie, ktorá sa konala 11.-12.10.2018 v Grand hoteli Permon. V odbornom programe odznelo spolu 19 prezentácií o ktoré sa postarali zástupcovia našich partnerov a vzácnych hostí. Prezentácie a fotografie nájdete v prílohe tejto správy. celý text

ostatné, Apums | 14. 10. 2018 | Autor:
#

MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV - SEPTEMBER 2018

V septembri 2018 APÚMS SR pripravila v Grand hoteli Permon pre svojich členov ďalšiu sériu tréningov v rámci projektu Manažérske vzdelávanie prednostov. Uskutočnili sa dva a ich témami boli "Kultúra inštitúcie a diplomatický protokol". Lektor, Lacko Briestenský pripravil opäť zaujímavú tému spestrenú mnohými hravými formami, dostatočnou diskusiou a mnohými príkladmi z praxe. Atmosféra tréningov bola opäť skvelá. celý text

ostatné, Apums | 22. 9. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná