Navigácia

Obsah

UDALOSTI

Správy

Manažérske vzdelávanie prednostov- september 2020

Milí členovia asociácie,

dovoľujeme si vás opäť pozvať na tradičné a obľúbené manažérske vzdelávanie prednostov územnej samosprávy vrámci plánovaného obdobia vzdelávania na roky 2019-2023. Tentokrát nás čaká vzdelávanie na tému: VÝBER ZAMESTNANCOV A MOTIVÁCIA ako vždy pod taktovkou skúseného školiteľa Ladislava Briestenského. Všetky potrebné informácie sa dozviete tu:
https://www.apums.sk/aktivity/manazerske-vzdelavanie-prednostov/

Tešíme sa na stretnutie s vami! celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Odborná konferencia APÚMS SR -marec 2020 1

Odborná konferencia APÚMS SR -19.-20.3.2020- ZRUŠENÁ!

Vážené kolegyne, kolegovia, ctení partneri a hostia,
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
v Slovenskej republike Vás pozýva na
„28“ ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR,
ktorá sa už tradične bude konať v Grand hoteli Permon Podbanské, v srdci Slovenska s bohatým odborným programom.
celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Manažérske vzdelávanie prednostov 1

Manažérske vzdelávanie prednostov

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
Vás pozýva na tréning v rámci vzdelávacieho projektu Manažérske vzdelávanie prednostov úradov
v termíne:
03.-05.02.2020
17.-19.02.2020
19.-21.02.2020

Na prihlásenie vyplňte návratku:
https://www.apums.sk/navratka/

Pre administratívne potreby si ju môžete vytlačiť z priloženej prílohy.

celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Jesenná odborná konferencia APÚMS SR - 2.-3.10.2019 1

Jesenná odborná konferencia APÚMS SR - 2.-3.10.2019

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR pozýva svojich členov, nečlenov, hostí a partnerov na Snem a odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 2.-3.10.2019 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.

Tešíme sa na vašu početnú účasť! celý text

ostatné | 6. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

PRACOVNO KONZULTAČNÉ STRETNUTIE PREDNOSTOV ÚRADOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

V termíne 14. – 15.mája 2019 sa uskutoční pracovné stretnutie prednostov úradov miestnej samosprávy v Hoteli Sitno vo Vyhniach. Organizačným garantom podujatia je RVC Trnava pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice so sídlom v Trnave, Mgr. Briestenská (kontakt v pozvánke). celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor:
POZVÁNKA NA SNEM A ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR 1

POZVÁNKA NA SNEM A ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR pozýva svojich členov, nečlenov, hostí a partnerov na Snem a odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 13.-15.3.2019 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.
Program Snemu APÚMS SR a program odbornej konferencie s organizačnými pokynmi nájdete v priloženej pozvánke.
celý text

ostatné, Apums | 12. 2. 2019 | Autor:
#

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE - MODEL CAF

Od marca 2015 sa stala APÚMS SR signatárom Charty kvality Slovenskej republiky a v úsilí prinášať do našich miest a obcí kvalitu poskytovaných služieb a kvalitný život pre občanov pokračuje. Pozývame záujemcov z radov miestnych samospráv na školenie "Využitie modelu CAF v organizáciách miestnej samosprávy“, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 27. februára 2019 na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Podrobnosti nájdete v prílohách. celý text

ostatné, Apums | 5. 2. 2019 | Autor:

POZVÁNKA NA MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV

Milé kolegyne a kolegovia,
v rámci projektu manažérskeho vzdelávania prednostov vás pozývame na tréning Organizácia vlastnej práce - "time management" a Situačné vedenie. Všetko dôležité z hľadiska podrobného obsahu a organizácie tréningov nájdete v priloženej pozvánke. Vyplnenú záväznú návratku o úhrade poplatku, ktorú tiež nájdete v prílohe pošlite najneskôr do 31.1.2019 na e-mailovú adresu predseda@apums.sk. celý text

ostatné, Apums | 28. 12. 2018 | Autor:

POZVÁNKA NA ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR pozýva svojich členov i nečlenov /primátorov, starostov, prednostov, .../ a svojich hostí a partnerov na Odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 11.-12.10.2018 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.
Program odbornej konferencie s organizačnými pokynmi nájdete v priloženej pozvánke. celý text

ostatné, Apums | 13. 9. 2018 | Autor:

POZVÁNKA na manažérske vzdelávanie prednostov

Kultúra inštitúcie a diplomatický protokol je názov najbližších troch tréningov manažérskeho vzdelávania prednostov. Všetky sa budú konať v mesiaci september v Grand hoteli Permon v konferenčnej miestnosti na 5.poschodí. Podrobnosti o cieľoch a tézach tréningov, ako aj organizačné pokyny, ceny a termín na prihlásenie sa nájdete v priloženej pozvánke a záväznej návratke. celý text

Apums | 16. 7. 2018 | Autor:
POZVÁNKA NA 104. VÝROČNÚ KONFERENCIU ICMA  1

POZVÁNKA NA 104. VÝROČNÚ KONFERENCIU ICMA

Pozývame záujemcov z radov členskej základne APÚMS SR na 104. výročnú konferenciu ICMA. Uskutoční sa 23. až 26. septembra 2018 v USA, v meste Boltimore, štát Maryland. Bohatý odborný program, možnosť výmeny skúseností a získanie nových informácií, vedomostí a priateľstiev je určite lákavá ponuka. Podrobný program a organizačné pokyny nájdete v prílohe. celý text

Apums | 24. 6. 2018 | Autor:
POZVÁNKA na výmenný študijný pobyt - SPIŠ 2018 1

POZVÁNKA na výmenný študijný pobyt - SPIŠ 2018

Druhý augustový týždeň sa už tradične spája s výmenným študijným pobytom prednostov a tajomníkov. Tentokrát ho organizuje APÚMS SR a uskutoční sa v dňoch 8.8. až 12.8.2018 na Spiši. Očakávame návštevu 15 tajomníkov STMOU ČR a aj vy im môžete robiť spoločnosť. Kde všade môžete ísť, čo všetko sa môžete dozvedieť, čo uvidieť a čo príjemné prežiť nájdete v priloženom programe. celý text

Apums | 12. 6. 2018 | Autor:
POZVÁNKA - MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 1

POZVÁNKA - MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Pozývame vás na Medzinárodnú konferenciu o spoločenskej zodpovednosti, ktorej partnerom je aj APÚMS SR. Uskutoční sa 29.-30.5.2018 v Aula Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave. Motto: "Chceme byť nielen konkurencieschopní a dôveryhodní, ale aj osožní pre spoločnosť" vystihuje jej hlavný cieľ. Prinesie informácie, princípy a dobré praxe, ktoré by mali prispieť k zefektívneniu činnosti územných samospráv na ceste za skvalitnením práce pre občanov v mestách a obciach a pre celú spoločnosť. Podrobnosti o odbornom a sprievodnom programe a organizačné pokyny nájdete v priloženej pozvánke.
APÚMS SR je signatárom Charty kvality. Diplom nám bol udelený Národným programom kvality Slovenskej republiky v marci 2018. celý text

Apums | 18. 5. 2018 | Autor:
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR APÚMS SR 1

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR APÚMS SR

Mesiac máj je nie len mesiacom lásky, ale aj mesiacom, kedy APÚMS SR pripravuje pre svojich členov a nečlenom príležitosť zmúdrieť, naučiť sa nové veci, prekonzultovať všeličo možné i nemožné a stať sa aktívnou súčasťou odborného seminára. Bude sa konať v dňoch 23.-24.5.2018 v hoteli Sitno. Lektorom a konzultantom seminára bude doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor:
POZVÁNKA NA SNEM A ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR 1

POZVÁNKA NA SNEM A ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR pozýva svojich členov i nečlenov /prednostov/ a svojich hostí a partnerov na Snem a odbornú konferenciu APÚMS SR. Uskutoční sa v dňoch 15.-16.3.2018 v Grand hoteli Permon /Podbanské/.
Program Snemu APÚMS SR a program odbornej konferencie s organizačnými pokynmi nájdete v priloženej pozvánke. celý text

Apums | 13. 2. 2018 | Autor:

POZVÁNKA NA MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV

Motivácia, sebamotivácia, stimulácia a budovanie tímov je témou pripravovaného manažérskeho vzdelávania prednostov. Cieľom troch tréningov bude najmä poskytnúť použiteľné podnety a nástroje na aplikáciu motivačných metód a precvičiť si zručnosti vedúce k sebamotivácií, k motivácii, k stimulácii a k budovaniu tímov v podmienkach miestnych samospráv. Viac informácií nájdete v prílohách. celý text

ostatné | 20. 12. 2017 | Autor:
#

POZVÁNKA NA OSLAVY 25. VÝROČIA VZNIKU APÚMS SR A ODBORNÚ KONFERENCIU

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy pozýva svojich členov i nečlenov /prednostov/ a svojich hostí partnerov na oslavy 25. výročia vzniku APÚMS SR spojené s odbornou konferenciou. Uskutočnia sa v dňoch 18.-20.10.2017 v Grand hoteli Permon /Podbanské/. celý text

ostatné | 21. 9. 2017 | Autor:

POZVÁNKA NA KOMUNÁLNY MANAŽMENT 2017

Dňa 26.9.2017 sa bude konať v Bratislave tradičná odborná konferencia KOMUNÁLY MANAŽMENT. APÚMS SR sa stala jej mediálnym partnerom. Konferencia prinesie veľa inšpiratívnych príspevkov smerujúcich k vyššej kvalite života v našich mestách a obciach. Všetko potrebné, čo sa týka obsahového zamerania a odbornej stránky konferencie nájdete ďalej. celý text

ostatné, Apums | 14. 9. 2017 | Autor:

POZVÁNKA NA KONFERENCIU ICMA DO USA

Ihned po našej slávnostnej a odbornej konferencii APÚMS SR /18.20.10.2017/ sa uskutoční aj výročná konferencia ICMA v San Antóniu /USA/. V termíne 22.-25.10.2017 sa stretnú delegáti z členských organizácií a členovia ICMA na v poradí 103. výročnej konferencii ICMA. AMÚMS SR má možnosť na konferenciu delegovať svojich dvoch zástupcov. celý text

ostatné, Apums | 2. 7. 2017 | Autor:

POZVÁNKA NA MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PREDNOSTOV

Pozývame všetkých záujemcov a nadšencov o manažérske vzdelávanie prednostov na tréning s názvom "Marketing samospráv, komunikácia s občanmi a verejné stretnutia". V mesiaci september sa uskutočnia tri samostatné tréningy, ktorých lektorom bude Mgr. Ladislav Briestenský. Čo je cieľom a aké sú tézy tréningov spolu s organizačnými pokynmi sa dozviete z priloženej pozvánky. celý text

ostatné | 22. 6. 2017 | Autor: