APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Výzva Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Výzva Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 1

Hľadáme Vaše inšpiratívne príbehy
do pravidelnej série online podujatí
OTVORENE O OTVORENOM VLÁDNUTÍ

Výzva Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

 

VÝZVA
hľadáme Vaše inšpiratívne príbehy do pravidelnej série online podujatí


OTVORENE O OTVORENOM VLÁDNUTÍ

 • Využívate zaujímavé nástroje na konzultácie s občanmi či obyvateľmi?
 • Vytvorili ste užitočný nástroj, príručku alebo návod, vďaka ktorému môže obec, mesto či štát fungovať lepšie?
 • Chcete sa podeliť o Vaše (dobré či zlé) skúsenosti s participáciou pri tvorbe stratégie, zákona či politiky?
 • Je Vaším cieľom zlepšovať transparentnosť Vašej obce, mesta či štátu?
 • Chcete nás inšpirovať Vašimi skúsenosťami s verejnou kontrolou?
 • Máte návod na to, ako by mohla byť verejná správa otvorenejšia, prístupnejšia pre  všetkých, transparentnejšia?

Či pracujete na ministerstve, samosprávnom kraji, v meste či obci, alebo v mimovládnej neziskovej organizácii či občianskom združení, prípadne v akademickej sfére či vo firme alebo v podniku, hľadáme práve Vás! Pokiaľ je Vaším cieľom zlepšiť kultúru vládnutia na Slovensku, podporovať transparentnosť, zapájanie všetkých relevantných aktérov do tvorby verejných politík a rozhodovania, využívanie zaujímavých nástrojov na zlepšenie fungovania verejnej správy, chceme o Vás počuť!
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vytvára raz za mesiac, v spolupráci s Vami otvorený priestor pre online diskusie, prednášky, workshopy, školenia s názvom Otvorene o otvorenom vládnutí o konkrétnych reformných príbehoch s dobrým (aj zlým koncom), vďaka ktorým môže byť vládnutie na Slovensku otvorenejšie a prístupnejšie všetkým. Podujatia sú súčasťou agendy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci členstva SR v medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership).

ČO ZÍSKATE?

✓ Príležitosť prezentovať svoje výstupy, inovácie, nápady na zlepšenia pred širokým publikom:
zástupcami štátnej správy, samosprávy, občianskej spoločnosti, akadémie…
✓ Príležitosť zlepšiť svojimi nápadmi, podnetmi a vstupmi kultúru otvoreného vládnutia na Slovensku a
ovplyvniť úlohy v novom Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku
✓ Možnosť zviditeľniť sa, spoznať spriaznené organizácie, ministerstvá, vedenia miest a obcí a nadviazať spoluprácu
✓ Podporu Úradu splnomocnenca pri oslovovaní publika, propagovaní a šírení udalosti, distribúcii výstupov pre relevantné publikum

KOHO PRÍBEHY HĽADÁME?

 • Ministerstvá: sekcie, odbory, tímy so svojimi skúsenosťami s tvorbou verejných politík so zapojením občianskej spoločnosti, analytické jednotky, ktoré využívajú dáta pre tvorbu lepších verejných politík
 • Samosprávne kraje, mestá, obce s inovatívnymi prístupmi, ktoré podporujú participáciu či transparentnosť, proaktívny prístup k občanom
 • Občiansku spoločnosť – nadácie, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, skupiny aktívnych občanov či aktívnych jednotlivcov so zaujímavými projektmi na podporu dobrého spravovania spoločnosti, otvoreného vládnutia a podporujúcimi lepšiu tvorbu verejných politík a participáciu
 • Akademický a výskumný sektor s inovatívnymi prístupmi k vládnutiu, s návodmi ako využívať rôzne nástroje, dáta a výstupy na podporu otvoreného vládnutia
 • Súkromný sektor so svojimi nápadmi, nástrojmi a návodmi ako zlepšiť fungovanie verejnej správy

AKÉ TÉMY OTVÁRAME?


Zaujímajú nás Vaše príbehy a skúsenosti, ktoré pomáhajú podporovať princípy otvoreného vládnutia:

 • zapájanie občanov do verejných politík (participácia, podpora zapájania zraniteľných skupín),
 • inovácie a skvalitnenie služieb verejnej správy,
 • transparentnosť, prístup k informáciám a otvorené informácie,
 • boj proti korupcii v akejkoľvek zo všeobecne prospešných oblastí: životné prostredie; ľudské práva; zdravie; kultúrne a duchovné hodnoty; sociálne služby a sociálna pomoc; vzdelávanie; veda, výskum a vývoj; telovýchova a šport; dobrovoľníctvo; rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc.

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ?


Stačí, ak nám o Vás dáte vedieť do 26. marca 2021 vyplnením jednoduchého formulára, ktorý nájdete na tomto mieste

 

 

Prílohy

VYZVA_otvorene o otvorenom vladnuti.pdf

VYZVA_otvorene o otvorenom vladnuti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 640,88 kB
Dátum vloženia: 4. 3. 2021 16:41
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 3. 2021 16:55

Partneri