APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Participatívny rozpočet a samospráva - jún 2021

Participatívny rozpočet a samospráva

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET A SAMOSPRÁVA, 08. 06. 2021 od 09.00 – 11.30 h
Participatívny rozpočet je obľúbený nástroj participácie, ktorý umožňuje zapájať ľudí do rozhodovania o použití vyčlenených zdrojov z rozpočtu obce, mesta alebo kraja...

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET A SAMOSPRÁVA,  08. 06. 2021  od 09.00 – 11.30 h

Participatívny rozpočet je obľúbený nástroj participácie, ktorý umožňuje zapájať ľudí do rozhodovania o použití vyčlenených zdrojov z rozpočtu obce, mesta alebo kraja. Na Slovensku je známych viac ako 60 skúseností s používaním tohto nástroja, ktoré sa líšia tým ako sú nadizajnované a akú mieru participácie obyvateľov umožňujú. V ďalšej časti programu Na občanoch záleží otvoríme tieto témy:
--Aký je rozdiel medzi participatívnym rozpočtom a dotačnou schémou?
--Príklady z praxe: OZ Naša Sobota a mesto Banská Bystrica
--Komunitné organizovanie a jeho miesto v participatívnom rozpočte

 

PROGRAM:
09:00 – 10:00 / Moderovaná diskusia: Aký je rozdiel medzi participatívnym rozpočtom a dotačnou schémou? (J. Gašparík, D. Bartošová, E. Balážová)

10:00 – 10:55 / Dva príklady z praxe (OZ Naša Sobota - L. Bárdošová a A. Boros; Banská Bystrica – M. Šimkovič a A. Dolinská)

10:55 – 11:30 / Komunitné organizovanie a jeho miesto v participatívnom rozpočte (Centrum komunitného organizovania - V. Střelcová)

 

ÚČASTNÍCI:
Jozef Gašparík – moderátor podujatia, doktorand FiF UK
Denisa Bartošová – prednostka MsÚ Piešťany, prezidentka Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy
Eva Balážová – prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR, poslankyňa MsZ Lučenec
Lucia Bárdošová – členka OZ Naša Sobota
Andrej Boros – podpredseda rady OZ Naša Sobota
Miroslav Šimkovič – iniciátor PR v Banskej Bystrici, člen Koordinačnej rady PR v Banskej Bystrici
Andrea Dolinská – koordinátorka participácie na MsÚ Banská Bystrica
Veronika Střelcová – Centrum komunitného organizovania

 

REGISTRÁCIA:

https://forms.gle/pKQjBgm5dcDntLGn7


Bližšie informácie k podujatiu:

Web stránka: https://www.minv.sk/?ros

FB profil:  https://www.facebook.com/npparti

Web stránka: https://www.participacia.eu/

Dátum vloženia: 31. 5. 2021 9:30
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 5. 2021 9:33
Autor: Zuzana Kotrus

Partneri