APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

POZVÁNKA NA KOMUNÁLNY MANAŽMENT 2017

Dňa 26.9.2017 sa bude konať v Bratislave tradičná odborná konferencia KOMUNÁLY MANAŽMENT. APÚMS SR sa stala jej mediálnym partnerom. Konferencia prinesie veľa inšpiratívnych príspevkov smerujúcich k vyššej kvalite života v našich mestách a obciach. Všetko potrebné, čo sa týka obsahového zamerania a odbornej stránky konferencie nájdete ďalej.

Mestá na Slovensku narazili na bariéru – doterajší spôsob rozvoja sa vyčerpal a ďalšie pokračovanie by prinieslo len hromadenie problémov. S bývaním, dopravou, ekológiou... Chce to zmenu paradigmy. Takmer zázraky sa dnes očakávajú od konceptu smart city, do ktorého sa koncentrujú všetky nádeje spojené s inteligentnými technológiami. Technológie sú dôležité, no sú len základ.

Čo rozhoduje o kvalite života v mestách? Prečo ich obyvatelia utekajú do okolitých dedín alebo vzdialených metropol? Ako ich zmeniť na patriotov, pripravených a schopných tvorivo sa podieľať na inováciách, ktoré zvyšujú kultúrny a spoločenský imidž mesta?

Konferencia prinesie inšpirácie od primátorov, ktorým sa napriek všetkej dynamike darí vracať do mestského života rovnováhu a podporovať kreativitu obyvateľov.

Samozrejme, nejde to bez najmodrejších technológií. Iná cesta, ako sa pripraviť na budúce, dnes ešte nepoznané výzvy, neexistuje.

Smart mestský úrad

Digitálne technológie menia správu mesta – generujú množstvo dát, ktoré možno dômyselne prepojiť, komplexne nastaviť a využiť množstvo synergií. Zaniká tak klasické delenie agend na služby, dopravu, ekológiu, energetiku... Nový štýl manažmentu však nie je len organizačnou zmenou. Mal by sa podriadiť prijatej rozvojovej vízii, treba vedieť, kam sa chce mesto dostať o desať i pätnásť rokov bez ohľadu na dĺžku volebného obdobia. A do jej naplnenia zapojiť všetkých hráčov: súkromný sektor, akademickú sféru a najmä obyvateľov.

Potenciál technológií

Lampa na ulici nemusí len svietiť, ale sleduje aj dopravu a parkovacie miesta a naviguje vodičov. Slnečné kolektory na mestských budovách nielen kúria, ale aj dobijú elektromobily návštevníkov. Naozaj integrovaný dopravný systém odporučí obyvateľom a návštevníkom mesta ideálnu trasu, odpadkové koše si zasa samy zorganizujú odvoz. Digitálne technológie už dnes elegantne riešia rad problémov. Netreba hneď miliónové projekty, stačí skladať aplikácie jednu po druhej do inteligentného puzzle.

A čo ďalšie inovácie?

Kultúra a kreativita nie sú len zábava, ktorá finančné prostriedky odčerpáva. Naopak – talent a netechnologické inovácie obohacujú mesto a jeho obyvateľov. Po úpadku ťažkého priemyslu v Porúrí sa kreatívny sektor stal motorom hospodárskeho rastu. V postkomunistickom Estónsku prijali štátnu stratégiu pre kreatívny priemysel a využili pritom eurofondy. Zďaleka nejde o „hand-made“ boom. Tvorivé inovácie dávajú mestu príťažlivý imidž a priťahujú mladých obyvateľov, schopných kriticky si poradiť s novými výzvami.

 

Šťastné ostrovy po Slovensku

Čo vedie k odcudzeniu obyvateľov miest? Miznúce verejné priestory, čoraz horšia doprava (verejná aj osobná), nedostatok bytov a sociálne rozdiely. To sú problémy slovenských miest bez ohľadu na to, či ležia vo vyspelejších priemyselných oblastiach, alebo uprostred prírody. Niektorí komunálni lídri sa pustili do riešenia, nechýbala im koncepcia, odvaha i väčšinová a aktívna podpora obyvateľov. Volebné obdobie sa kráti a už vidno prvé výsledky. Aké skúsenosti získali pri transformácii svojich miest na oázy kvalitného komunitného života?

Odpovede na tieto otázky budeme spoločne hľadať na konferencii Komunálny manažment 2017 v hoteli NH Gate One Bratislava už 26. semptembra 2017.

Dátum vloženia: 14. 9. 2017 14:32
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2017 14:37
Autor:

Udalosti - pozvánky

Partneri