APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Termín 22.3.2007

Termín 22.3.2007

Termín 22.3.2007

Zasadnutie zo dňa 22.3.2007

P O Z V Á N K A
 
V súlade so stanovami APÚMS SR § 6 odst. 2 zvolávam rokovanie Snemu asociácie, ktoré sa uskutoční


v dňoch 22. – 23. marca 2007

v kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.
 

 

Program:  
 I. deň rokovania :
 22. marca 2007 – štvrtok
 12,00 – 13,30 Ubytovanie účastníkov, obed, prezentácia
 13,00 – 13,35 Otvorenie rokovania
 13,35 – 13,45 Príhovor primátora vysokých Tatier a generálneho riaditeľa Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.
 13,45 – 13,50 Schválenie programu a rokovacieho poriadku
 13,50 – 14,00 Voľba volebne, návrhovej a mandátovej komisie
 14,00 – 14,20 Správa o činnosti asociácie za volebné obdobie 2003 – 2006
 14,20 – 14,30 Správa kontrolnej komisie o výsledkoch hospodárenia asociácie za rok 2006
 14,30 – 14,50 Vystúpenie hostí Snemu
 14,50 – 15,00 Prerokovanie a schválenie volebného poriadku pre voľbu
prezidenta, Rady a kontrolnej komisie APÚMS
 15,00 – 15,20 Predstavenie sa kandidátov na post prezidenta, členov Rady
 15,20 – 15,30 Voľby
 15,30 – 16,00 Prestávka
 16,00 – 16,40 Diskusia I. časť
 16,40 – 17,00 Informácia predsedov z rokovania Regionálnych sekcií APÚMS
 17,00 – 17,10 Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb prezidenta, členov Rady a kontrolnej komisie APÚMS
 17,10 – 17,20 Vystúpenie nového prezidenta APÚMS SR a ukončenie I. dňa rokovania
 17,20 – 19,30 Voľný program
 19,45 Spoločná večera spojená s kultúrnym programom.
   
 II. deň rokovania
 23. marca 2007 – piatok
 7,30 – 8,30 Raňajky, prezentácia
 8,30 – 8,35 Otvorenie 2. dňa rokovania
 8,35 – 9,20 Prezentácia sponzorov Snemu APÚMS SR
 9,20 – 9,50
- Návrhy Regionálnych sekcií k legislatívnym zmenám
  v postavení prednostov úradov miestnej samosprávy
- Návrhy zmien v stanovách APÚMS SR
 9,50 – 10,10 Prestávka
 10,10 – 10,30 Diskusia
 10,30 – 10,50
Schválenie dokumentov snemu:
- Hlavné úlohy APÚMS SR na roky 2007 – 2010
- Zmeny v stanovách APÚMS SR
- Rozpočet APÚMS SR na rok 2007
- Uznesenie
 10,50 – 11,50
- Skúsenosti z práce dlhoročných prednostov úradov
  (Sobrance, Senica, Tisovec)
- Skúsenosti a poznatky získané počas stáže na mestských 
  úradoch v USA – Braňo Zacharides
 11,50 – 12,00 Záver rokovania Snemu
 12,00 – 13,00 Obed – rozchod do svojich miest a obcí.

 

 
Vašu účasť žiadam potvrdiť na priloženej Návratke najneskôr do 15.3.2007.
 
Dr.Andrej Budeník, v.r.
                                                      prezident APÚMS v SR 

Návratka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
                                                      

 

Dátum vloženia: 18. 9. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2014 0:00

Partneri