APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Mimoriadny snem APUMS SR - Permon 2007

UZNESENIE                                                      
z mimoriadneho snemu APÚMS SR konaného dňa 15.11.2007
na Podbanskom:
 

MIMORIADNY SNEM  APÚMS  SR  po prerokovaní
s c h v a ľ u j e :

  1. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: P. Kozma, M. Páleníková, M. Sabol
  2. Zmeny v rozpočte na rok 2007 podľa predloženého návrhu
  3. Projekt „Manažérske vzdelávanie prednostov územnej samosprávy“

Judr. Dušan Ilčík, v.r.
prezident APUMS
 

  
 

Partneri