APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Orgány APUMS

Rada APUMS

Členovia rady APUMS :

Bartošová Denisa, RNDr.

Jakubíková Dáša, Ing.

Pagáč Jaroslav, Ing.

Balžanka Pavol, Mgr.

Koncošová Katarína, Ing., PhD. 

Zemková Beáta, JUDr.

Hetmánková Sylvia, Mgr.

Fray Vojtech, Mgr.

Hruška Dušan, Ing.

Solár Aleš, Ing.

Judičák Martin, JUDr.

Kotrus Rákociová Zuzana, Mgr.

 • MsÚ: Tlmače
 • Email:  prednosta@mestotlmace.sk
 • Mobil:  0918 431 051

 

Na rokovania Rady APÚMS sa prizývajú:

Taranová Renáta, Ing.

Koprdová Mária, Ing.

Zasadnutia:

Plán zasadnutí Rady APÚMS na rok 2024:

 • január 2024 - on-line zasadnutie, čerpanie rozpočtu 2023, MVP 02-2024
 • február 2024 - on-line zasadnutie, príprava Odbornej konferencie a Snemu v 03-2024
 • marec 2024 - zasadnutie pred organizáciou Odbornej konferencie a Snemu APÚMS SR
 • apríl 2024 - on-line zasadnutie, príprava odborného seminára v 05-2024
 • máj 2024 -  zasadnutie pred odborným seminárom
 • júl-august 2024 - pred organizáciou študijného pobytu tajomníkov STMOU ČR v SR
 • september 2024- pred organizáciou Manažérskeho vzdelávania prednostov 09-2024
 • október 2024 - zasadnutie pred organizáciou Odbornej konferencie v 11-2024
 • december 2024 - on-line zasadnutie k čerpaniu rozpočtu za rok 2024

 

 

Partneri