APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Orgány APUMS

Rada APUMS

Členovia rady APUMS :

Bartošová Denisa, RNDr.

Gogora Igor, Ing. PhD.

Pagáč Jaroslav, Ing.

Bagar Rastislav, Ing.

Borovský Tomáš, Mgr.

Michalus Miroslav, Ing.

Hetmánková Sylvia, Mgr.

Miškovič Juraj, Ing.

Mikuš Jozef, Ing.

Solár Aleš, Ing.

Judičák Martin, JUDr.

Kotrus Rákociová Zuzana, Mgr.

  • MsÚ: Tlmače
  • Email:  prednosta@mestotlmace.sk
  • Mobil:  0918 431 051

 

Na rokovania Rady APÚMS sa prizývajú:

Taranová Renáta, Ing.

Koprdová Mária, Ing.

Zasadnutia:

Plán zasadnutí Rady APÚMS na rok 2021:

  • február 2021- on-line zasadnutie
  • marec 2021- zasadnutie pred organizáciou Odbornej konferencie- podľa vývoja epidemiologickej situácie
  • máj 2021- pred organizáciou Manažérskeho vzdelávania
  • august- september 2021
  • november 2021- zasadnutie pred organizáciou Odbornej konferencie

 

 

Partneri