APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Návratka

N á v r a t k a manažérske vzdelávanie prednostov 2022 

"Prezentačné zručnosti a rétorika"

Potvrdzujem svoju účasť na Manažérskom vzdelávaní prednostov APÚMS SR, ktoré sa uskutoční vo februári 2022 v Grand hoteli Permon /Podbanské/. 

 

Organizačné pokyny:

1.   Vyplnenú návratku o potvrdení účasti a úhrade poplatkov v prípade potreby zašlite na e-mail predseda@apums.sk najneskôr do 21.01.2022

2.   Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, parkovné a účastnícky poplatok. Ako bonus dostane zdarma každý účastník 1x 3-hodinový voľný vstup do AQUA + SAUNA Paradise.

❑   Účastnícky  poplatok  pre  členov  APÚMS SR

▪  v 1-posteľ izbe         260 €/os

▪  v 2-posteľ izbe         190 €/os

▪  bez ubytovania       100 €/os

 

❑   Účastnícky  poplatok  pre  NEčlenov APÚMS SR:

▪  v 1-posteľ izbe         350 €/os

▪  v 2-posteľ izbe         280 €/os

▪  bez ubytovania       140 €/os

*organizácia vzdelávania je podmienená v danom čase platnými nariadeniami vlády, ÚVZ SR a RÚVZ v LM v súvislosti s pandémiou COVID-19. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu organizácie vzdelávania v súlade s platnými nariadeniami a vyhláškami.

Návratka- manažérske vzdelávanie prednostov február 2022

označuje povinné pole.

Partneri