APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Návratka na konferenciu

N á v r a t k a- Odborná konferencia APÚMS SR 

 16. -17. 03. 2023 v Grandhoteli Permon /Podbanské/ 

 

Potvrdzujem svoju účasť na Odbornej konferencii  APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch

16. - 17. 03. 2023 v Grandhoteli Permon /Podbanské/.

Organizačné pokyny:

1.   Vyplnenú návratku o potvrdení účasti a úhrade poplatkov v prípade potreby zašlite na e-mail predseda@apums.sk najneskôr do 01.03.2023

2.   Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, parkovné. Ako bonus dostane zdarma každý účastník 1x 3-hodinový voľný vstup do AQUA + SAUNA Paradise.

❑   Účastnícky  poplatok  pre  členov  APÚMS SR

▪  v 1-2-posteľ izbe      220 €/os/samostatne - obsadenej jednou osobou

▪  v 2-posteľ izbe         185 €/os/ s iným účastníkom - obsadenej dvomi osobami

▪  bez ubytovania        110 €/os

 

❑   Účastnícky  poplatok  pre  ostatných účastníkov, nečlenov APÚMS SR:

▪  v 1-2-posteľ izbe     275 €/os/ samostatne - obsadenej jednou osobou

▪  v 2-posteľ izbe        240 €/os/ s iným účastníkom - obsadenej dvomi osobami

▪  bez ubytovania       150 €/os

 

Prihláška na odbornú konferenciu APÚMS SR

Potvrdzujem svoju účasť na odbornej konferencii APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 16.-17.03.2023 v Grandhoteli Permon /Podbanské/.
Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na SK19 5600 0000 0069 2991 4001 vedený v Prima banka Slovensko a.s./ako variabilný symbol uveďte IČO vysielajúcej organizácie a do poznámky názov mesto/obec

označuje povinné pole.

Partneri