APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Návratka na konferenciu

N á v r a t k a- Odborná konferencia APÚMS SR 

 6. -7. 10. 2022 v Grandhoteli Permon /Podbanské/ 

 

Potvrdzujem svoju účasť na Odbornej konferencii  APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch

6. - 7. 10. 2022 v Grandhoteli Permon /Podbanské/.

Organizačné pokyny:

1.   Vyplnenú návratku o potvrdení účasti a úhrade poplatkov v prípade potreby zašlite na e-mail predseda@apums.sk najneskôr do 14.9.2022

2.   Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, parkovné. Ako bonus dostane zdarma každý účastník 1x 3-hodinový voľný vstup do AQUA + SAUNA Paradise.

❑   Účastnícky  poplatok  pre  členov  APÚMS SR

▪  v 1-2-posteľ izbe      190 €/os/samostatne

▪  v 2-posteľ izbe          155 €/os/ s iným účastníkom

▪  bez ubytovania        100 €/os

 

❑   Účastnícky  poplatok  pre  NEčlenov APÚMS SR:

▪  v 1-2-posteľ izbe     245 €/os/ samostatne

▪  v 2-posteľ izbe         210 €/os/ s iným účastníkom

▪  bez ubytovania       140 €/os

 

Prihláška na odbornú konferenciu APÚMS SR

Potvrdzujem svoju účasť na odbornej konferencii APÚMS SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.-7.10.2022 v Grandhoteli Permon /Podbanské/.
Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na SK19 5600 0000 0069 2991 4001 vedený v Prima banka Slovensko a.s./ako variabilný symbol uveďte IČO vysielajúcej organizácie a do poznámky názov mesto/obec

označuje povinné pole.

Partneri