Navigácia

Obsah

Snem APÚMS SR 2017

Materiály a uznesenia Snemu APÚMS SR 2017:

 

STANOVY APUMS SR

 

ZÁSADY hospodárenia s majetkom APUMS SR

 

ROZPOČET APÚMS SR na rok 2017

 

PREZENČNÁ listina členov APÚMS SR

 

PLÁN AKTIVÍT NA ROK 2017

 

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA ROK 2017