Navigácia

Obsah

Prezident APÚMS SR

Za prezidenta APÚMS SR bol Snemom APÚMS SR dňa 17. 3. 2011 zvolený na funkčné obdobie 2011 až 2014 a Snemom APÚMS SR dňa 12.3.2015 opätovne zvolený na funkčné obdobie 2015 až 2018

Ing. Peter Ágh

Ing. Peter Ágh

 

Adresa:

Obec  Kamenín

OcÚ Kamenín č. 641

943 57 Kamenín

Telefón: .: +421 (917) 844 787
              

E-mail: peter.agh@kamenin.sk