Navigácia

Obsah

Kontrolna komisia

 

P.č. Priezvisko a meno MsÚ /OÚ e-mail mobil
1. Procházková Katarína, Mgr. PhD. BA - Karlova Ves prednosta@karlovaves.sk

0903773624

2. Krajčírová Dagmar, Mgr. BA - Záhorská Bystrica krajcirova@zahorskabystrica.sk 0901795498
3. Balžanka Pavol, Mgr. BA - Ružinov prednosta@ruzinov.sk +421248284248