Navigácia

Obsah

Stanovy APÚMS SR

Nasledovné Stanovy APÚMS SR boli schválené MV SR dňa 21.4.2017 pod číslom spisu VVS/1-900/90-6209-6:

 

STANOVY_APUMS_schvalene snemom - marec 2017