Navigácia

Obsah

Rozpočet APUMS SR

Rok 2019

Rozpočet APUMS na rok 2019 Stiahnuté: 66x

Rok 2018

ROZPOČET APUMS SR na rok 2018 - I.zmena Stiahnuté: 105x

ROZPOČET APUMS SR na rok 2018 Stiahnuté: 102x

Rok 2017

ROZPOČET APUMS SR na rok 2017 Stiahnuté: 304x

Rok 2016

Rozpočet a jeho čerpanie za rok 2016 Stiahnuté: 255x

Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 316x

Rok 2015

Rozpočet APÚMS SR na rok 2015 - po sneme Stiahnuté: 284x

Rok 2014

Zmena rozpočtu 2014 - po schválení v rade Stiahnuté: 245x

Rozpočet 2014 po sneme Stiahnuté: 301x

Rok 2013

Rozpočet APUMS SR na rok 2013 Stiahnuté: 255x

Rozpočet na rok 2013 po zmene Stiahnuté: 262x

Rok 2012

Rozpočet APUMS SR na rok 2012 Stiahnuté: 346x

Rok 2011

Rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 306x

Rok 2009

Rozpočet APUMS SR na rok 2009 Stiahnuté: 311x

I. zmena rozpočtu APUMS SR od 9.9.2009 Stiahnuté: 281x

Rok 2008

I.zmena rozpočtu APUMS na rok 2008 Stiahnuté: 295x

Rozpočet APUMS SR na rok 2008 Stiahnuté: 288x

Rok 2007

Rozpočet na rok 2007 Stiahnuté: 309x

Stránka

  • 1