Navigácia

Obsah

Rozpočet APUMS SR

Rok 2019

Rozpočet APUMS na rok 2019 Stiahnuté: 63x

Rok 2018

ROZPOČET APUMS SR na rok 2018 - I.zmena Stiahnuté: 101x

ROZPOČET APUMS SR na rok 2018 Stiahnuté: 100x

Rok 2017

ROZPOČET APUMS SR na rok 2017 Stiahnuté: 302x

Rok 2016

Rozpočet a jeho čerpanie za rok 2016 Stiahnuté: 252x

Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 313x

Rok 2015

Rozpočet APÚMS SR na rok 2015 - po sneme Stiahnuté: 281x

Rok 2014

Zmena rozpočtu 2014 - po schválení v rade Stiahnuté: 243x

Rozpočet 2014 po sneme Stiahnuté: 296x

Rok 2013

Rozpočet APUMS SR na rok 2013 Stiahnuté: 253x

Rozpočet na rok 2013 po zmene Stiahnuté: 259x

Rok 2012

Rozpočet APUMS SR na rok 2012 Stiahnuté: 344x

Rok 2011

Rozpočet na rok 2011 Stiahnuté: 304x

Rok 2009

Rozpočet APUMS SR na rok 2009 Stiahnuté: 309x

I. zmena rozpočtu APUMS SR od 9.9.2009 Stiahnuté: 276x

Rok 2008

I.zmena rozpočtu APUMS na rok 2008 Stiahnuté: 290x

Rozpočet APUMS SR na rok 2008 Stiahnuté: 286x

Rok 2007

Rozpočet na rok 2007 Stiahnuté: 303x

Stránka

  • 1