Navigácia

Obsah

Členovia APUMS

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Členovia APUMS v SR

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
BA- Devínka Nová Ves

Koprdová Mária Ing.:: 0917817227

E-mail: maria.koprdova@mudnv.sk

BA- Dúbravka

Bagár Rastislav ING.: 0907779964

E-mail: prednosta@dubravka.sk

BA- Karlova Ves

Procházková Katarína, Mgr. PhD.: 0903773624

E-mail: prednosta@karlovaves.sk

BA- Lamač

Kövári Mrázová Michaela, Mgr.: 0917803066

E-mail: kovari-mrazova@lamac.sk

BA- Nové Mesto

Banik Ľubomír, Ing.JUDr.: 0908888886

E-mail: prednosta@banm.sk

BA- Petržalka

Štefánik Miroslav, Ing.MBA: 0911466382

E-mail: prednosta@petrzalka.sk

BA- Rača

Semanco Peter, Ing.: 0903535486

E-mail: peter.semanco@raca.sk

BA- Rusovce

Zuberská Martina, Mgr.: 0917621193

E-mail: prednostka@bratislava-rusovce.sk

BA- Ružinov

Balžanka Pavol, Mgr.: 0905350825

E-mail: prednosta@ruzinov.sk

BA- Staré mesto

Lazar Ján, Mgr. : 0905851645 

E-mail: prednosta@staremesto.sk