Navigácia

Obsah

N á v r a t k a 

Potvrdzujem svoju účasť na Manažérskom vzdelávaní APÚMS SR, ktoré sa uskutoční v dňoch 2.-4.9.,4.-6.9. a 11.-13.9..2019 v Grand hoteli Permon /Podbanské/. 

 

Účastnícky poplatok

Člen APUMS SR

Nečlen APUMS SR

Áno

Nie

€/os.

Áno

Nie

€/os.

Účastnícky poplatok pri ubytovaní v 2-lôžkovej izbe

 

 

145,00,-

 

 

250,00,-

Účastnícky poplatok pri ubytovaní v izbe obsadenej 1 osobou

 

 

220,00,-

 

 

370,00,-

Spolu účastnícky poplatok

xxxxxxxx

 

xxxxxxxxxx

 

 
 

Organizačné pokyny:

1.   Vyplnenú návratku o potvrdení účasti a úhrade poplatkov, zašlite na e-mail predseda@apums.sk najneskôr do 22.08.2019.

2.   Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, parkovné a konferenčný poplatok. Ako bonus dostane zdarma každý účastník 1x 3-hodinový voľný vstup do AQUA + SAUNA Paradise.

Prihláška na manažérske vzdelávanie


Účastnícky poplatok bol poukázaný na účet APÚMS SR: 6929914001/5600 /SWIFT: KOMASK2X, IBAN: SK1956000000006929914001 vedený v Prima banke Slovensko a.s. /ako variabilný symbol uveďte IČO vysielajúcej organizácie
calendar
Výšku účastníckeho poplatku a ceny ubytovania nájdete v pozvánke.
Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, parkovné a konferenčný poplatok.