Navigácia

Obsah

N á v r a t k a manažérske vzdelávanie prednostov 

VÝBER ZAMESTNANCOV A MOTIVÁCIA

Potvrdzujem svoju účasť na Manažérskom vzdelávaní prednostov APÚMS SR, ktoré sa uskutoční v septembri 2020 v Grand hoteli Permon /Podbanské/. 

 

Organizačné pokyny:

1.   Vyplnenú návratku o potvrdení účasti a úhrade poplatkov v prípade potreby zašlite na e-mail predseda@apums.sk najneskôr do 10.8.2020.

2.   Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, parkovné a účastnícky poplatok. Ako bonus dostane zdarma každý účastník 1x 3-hodinový voľný vstup do AQUA + SAUNA Paradise.

Návratka- manažérske vzdelávanie prednostov september 2020

calendar